Playlisty Pokec
Reklama

Crazy - text, preklad

playlist Playlist
In a church, by the face
He talks about the people going under
V kostele u průčelí
Mluví o lidech, kteří se hroutí
Only child know Jen dítě ví
A man decides after seventy years
That what he goes there for, is to unlock the door
While those around him criticize and sleep
And through a fractal on a breaking wall
I see you my friend, and touch your face again
Miracles will happen as we trip
Muž se rozhodne po sedmdesáti letech
Že to, co si vybírá,je odemknout dveře
Zatímco ti kolem něj krizitují a spí
A skrz fraktál na té bortící se zdi
Vidím tě, můj příteli, a dotknu se znovu tvé tváře
Zázraky se stanou, jakmile klopýtneme
But we're never gonna survive, unless
We get a little crazy
No we're never gonna survive, unless
We are a little crazy
Ale nikdy nepřežijeme, pokud
Nebudeme trochu šílení
Ne nikdy nepřežijeme, pokud
Nebudeme trochu šílení
Crazy yellow people walking through my head
One of them's got a gun, to shoot the other one
And yet together they were friends at school
Ohh, get it, get it, get it, get it no no
Šílení žlutí lidé se procházejí mou hlavou
Jeden z nich má zbraň, aby zabil dalšího
A přitom jsou to přátelé už od školy
oh,pochop to,pochop to,pochop to,pochop to ne ne
If all were there when we first took the
pill
Then maybe, then maybe, then maybe,then maybe
Miracles will happen as we speak
Jestli tu všechno bylo,když jsme si poprvé vzali
prášek
Pak možná, pak možná, pak možná, pak možná
Se zázraky stanou, jamile promluvíme
But we're never gonna survive unless
We get a little crazy
No we're never gonna survive unless
We are a little crazy
No no, never survive, unless we get a little bit
Ale nikdy nepřežijeme, pokud
Nebudeme trochu šílení
Ne nikdy nepřežijeme, pokud
Nebudeme trochu šílení
Ne ne,nikdy nepřežijeme,pokud nedostaneme trochu

Oh, a little bit
Oh, a little bit
O, trochu
O, trochu
Oh
Oh
O
O
Amanda decides to go along after seventeen years Amanda se rozhodla zastavit po sedmnácti letech
Oh darlin'
In a sky full of people, only some want to fly
Isn't that crazy
In a world full of people, only some want to fly
Isn't that crazy, crazy
In a heaven of people there's only some want to fly
Ain't that crazy
Oh babe, oh darlin'
In a world full of people there's only some want to fly
Isn't that crazy, isn't that crazy, isn't that crazy, isn't that crazy
O miláčku
Na obloze plné lidí, chtějí jen někteří létat
Není to šílené?
Na obloze plné lidí, chtějí jen někteří létat
Není to šílené, šílené?
Na obloze lidí chce létat jen někdo
But were never gonna survive unless, we get a little crazy
No were never gonna to survive unless we are a little
But were never gonna survive unless, we get a little crazy
No were never gonna to survive unless, we are a little, crazy
No no, never survive unless, we get a little bit
Nejsou šílení?
O zlato, o lásko
Ve světě plném lidí chtějí jen někteří
létat
Není to šílené, není to šílené, není to šílené, není to šílené?
And then you see things
The size of which youve never known before
Ale nikdy nepřežijeme, pokud nebudeme trochu šílení
Ne nikdy nepřežijeme, pokud nebudeme trochu šílení
Ale nikdy nepřežijeme, pokud nebudeme trochušílení
Ne nikdy nepřežijeme, pokud nebudeme trochu šílení
Ne ne nikdy nepřežijeme, pokud nebudeme trochu
They'll break it A pak uvidíš věci
O velikosti, kterou si nikdy dřív neznala
Someday, only child know Oni to prolomí
Them things
The size of which youve never known before
Jednou, jen dítě zná
Someday...
Someway...
Someday...
Someway...
Someday...
Someway...
Someday...
Ty věci
O velikosti, kterou si nikdy dřív neznala

Text pridala Petulanek.Mat

Text opravil pifi

Videa přidali truhlik, Moonblade

Preklad pridala Wiki.Kelly

Preklad opravil pifi

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.