Playlisty Pokec
Reklama

Rät - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

I come from scientists and atheists and white men who kill God
They make technology high quality complex physiological...
Experiments and sacrilege in the name of public good
They taught me everything, just like a daddy should
Přicházím od vědců a ateistů a bílých můžu, kteří zabíjejí Boha
Dělají technologie vysoce kvalitní, komplexní, fyziologické
Experimenty a svatokrádeže ve jménu veřejného dobra
Naučili mě všemu, přesně jak by tatínek měl
And you were beautiful and vulnerable, and power and success
God, damn, I fell for you your flamethrowers, your tunnels and your tech
I studied code because I wanted to do something great like you
And the real tragedy is half of it was true
A ty jsi byl krásný, zranitelný a měl jsi veškerou moc a úspěch
Bože, sakra, zamilovala jsem se do tvých plamenometů, tunelů a tvých technologií
Studovala jsem kódování, protože jsem chtěla udělat něco skvělého, jako ty
A skutečná tragédie je to, že polovina z toho byla pravda
But we've been fucking mean, we're elitist
We're as flawed as any church
And this faux rad' west coast dogma has a higher fucking net worth
I bit the apple 'cause I trusted you, it tastes like Thomas Malthus
Your proposal is immodest and insane
And I hope someday Selmers rides her fucking train
Ale byli jsme kurva zlí, jsme elitářští
Jsme stejně pokřivení jako jakákoliv církev
A tohle falešný dogma západního pobřeží má vyšší zasranou hodnotu
Kousla jsem do jablka, protože jsem ti věřila, chutná to jako Thomas Malthus
Tvá žádost je neskromná a šílená
A doufám, že jednoho dne Selmers kurva pojede tím svým vlakem
I loved you, I loved you
I loved you, it's true
I wanted to be you and do what you do
I lived here, I loved here, I thought it was true
I feel so stupid and so used
I feel so used
Milovala jsem tě, milovala jsem tě
Milovala jsem tě, je to pravda
Chtěla jsem být tebou a dělat to co ty
Žila jsem zde, milovala jsem zde, myslela jsem si, že to byla pravda
Cítím se tak hloupá a využitá
Cítím se tak využitá
I was your baby, your first born
The hot girl in your comp sci' class
And I was Darwin's prep school dream
Bred born and raised to kick your ass
I fell for circuit boards, rocket ships, pictures of the stars
If you could only be what you pretend you are
Byla jsem tvé miminko, tvé prvorozené
Sexy holka na hodinách programování
A byla jsem Darwinovým předškolním snem
Narozena a vychována, abych ti nakopala zadek
Propadla jsem plošným spojům, raketovým lodím, obrázkům hvězd
Kdybys jen mohl být tím, čím předstíráš, že jsi
When I said, "Take me to the moon"
I never meant take me alone
I thought if mankind toured the sky, it meant all of us could go
But I don't want to see the stars if they're just one more piece of land for us to colonize
For us to turn to sand
Když jsem řekla: „Vezmi mě na Měsíc“
Nemyslela jsem tím, že mě máš vzít samotnou
Myslela jsem, že pokud lidstvo cestuje po obloze, znamená to, že bychom mohli jít všichni
Ale nechci vidět hvězdy, pokud jsou jen dalším pozemkem, který můžeme kolonizovat
Který můžeme proměnit v písek
'Cause we're so fucking mean, we're so elitist
We're as fucked as any church
And this bullshit west coast dogma has a higher fucking net worth
I bit the apple 'cause I loved you, and why would you lie?
And then I realized, you're just as naive as I am
Oh, you're so traumatized, it makes me wanna cry
Ale jsme kurva zlí, jsme elitářští
Jsme stejně zkurvení jako kterákoliv církev
A tohle falešný dogma západního pobřeží má vyšší zasranou hodnotu
Kousla jsem do jablka, protože jsem tě milovala, a pročpak by jsi mi lhal?
A pak jsem si uvědomila, že jsi naivní stejně jako já
Oh, jsi tam traumatizovaný, chce se mi z toho brečet
You dumb bitch, I loved you, I loved you
I loved you, it's true
I wanted to be you and do what you do
I lived here, I loved here
I bought it, it's true
I'm so embarrassed, I feel abused
Ty pitomče, milovala jsem tě, milovala jsem tě
Milovala jsem tě, je to pravda
Chtěla jsem být tebou a dělat to co ty
Žila jsem zde, milovala jsem to zde
Věřila jsem tomu, je to pravda
Jsem tak v rozpacích, cítím se zneužita
Well, I don't wanna eat the rich, I'd have to eat my hero's first
And my tuition's paid by blood, I might deserve your fate or worse
But I don't need your goddamn money, I don't need jack shit from you
So when I speak, you bet your life, my words are true
Nechci svrhnout zbohatlíky, musela bych nejdřív svrhnout svoje hrdiny
A moje vzdělání je placeno krví, možná si zasloužím tvůj osud nebo ještě něco horšího
Ale nepotřebuji tvoje zatracené peníze, nepotřebuji od tebe ani hovno
Takže když mluvím, vsaď se, že moje slova jsou pravdivá
Let me level with you, man, as someone guilty of the game
I took the help, I took the cash, I would've taken your last name
So if any girl on earth should get to make a call about this...
It should be me and as I see it, you're a dick
Budu k tobě upřímná, jakožto někdo, kdo je má taky svůj kus viny
Vzala jsem si pomoc, vzala jsem prachy, vzala bych si i tvé příjmení
Takže pokud by o tomhle nějaká holka na Zemi měla mluvit
Měla bych to být já a já si myslím, že jsi čurák
So, fuck your tunnels, fuck your cars
Fuck your rockets, fuck your cars again
You promised you'd be Tesla, but you're just another Edison
'Cause Tesla broke a patent, all you ever broke were hearts
I can't believe you tore humanity apart...
With the very same machines that could've been our brand new start
Seru na tvé tunely, seru na tvoje auta
Seru na rakety, seru znova na tvoje auta
Slíbil jsi, že budeš Tesla, ale jsi jen další Edison
Protože Tesla prolomil patent a všechno, co jsi ty kdy zlomil, byla srdce
Nemůžu uvěřit, že jsi rozdělil lidstvo
Stejnými stroji, které mohly být naším zbrusu novým začátkem
And the worst part is, I loved you
I loved you, I loved you, it's true
And sometimes I feel like I still fucking do
I lived here, I loved here
I brought it, it's true
I'm so embarrassed, I feel abused
A nejhorší na tom je, že jsem tě milovala
Milovala jsem tě, milovala jsem tě, je to pravda
A někdy mám pocit, že tě kurva pořád miluju
Žila jsem zde, milovala jsem to zde
Přinesla jsem to, je to pravda
Jsem tak v rozpacích, cítím se zneužívaná
I feel so used, I feel so used
Take me to the moon
'Cause I feel so used
I feel so used
Cítím se tak zneužívaná, cítím se tak zneužívaná
Vezmi mě na Měsíc
Protože se cítím tak zneužívaná
Cítím se tak zneužívaná

Text pridala rainychild

Video přidala rainychild

Preklad pridala rainychild

Preklad opravila rosalee221B

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Public Void

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.