Playlisty Pokec
Reklama

White Dove - text, preklad

playlist Playlist
A place without a name
Under a burning sky
There's no milk and honey here
In the land of God
Místo beze jména
Pod žhnoucím nebem
Kde není žádné mléko a med
V zemi zaslíbené
Someone holds a sign
It says we are human, too
And while the sun goes down
The world goes by
Někdo nese znamení
Které říká, že jsme také lidé
A zatímco slunce zapadá
Svět jde kolem
White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry
Bílá holubičko
Leť s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Aby svět věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou
Waves, big like a house
They're stranded on a piece of wood
To leave it all behind
To start again
Vlny, velké jako dům
Tříštící se o kus dřeva
Aby nechaly všechno za sebou
K novému začátku
But instead of a new life
All they find is a door that's closed
And they keep looking for
A place called hope
Ale místo nového života
Všichni nacházejí jen zavřené dveře
A všichni dál hledají
Místo zvané naděje
White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry
Bílá holubičko
Leť s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Aby svět věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou
Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na
Can anyone tell me why
(Can anyone tell me why)
The children of the world
(The children of the world)
Have to pay the price?
(Pay another price)
Může mi někdo říct proč
(Může mi někdo říct proč)
Děti světa
(Děti světa)
Musí platit takovou cenu?
(Platit další cenu)
And now your telling me
You've seen it all before
I know that's right but still
It breaks my heart
A teď mi Ty říkáš
Že už jsi to všechno dříve viděla
Vím, že to je pravda, ale stále
To láme mé srdce
Well, the golden lamb we sent
Makes us feel better now
But you know it's just a drop
In a sea of tears
Dobře, zlaté děťátko, které bylo sesláno
Nás přimělo cítit se teď líp
Ale víš, je to jen kapka
V moři slz
White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry
Bílá holubičko
Leť s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Aby svět věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou
White dove
Fly with the wind
Take our hope under your wings
For the world to know
That hope will not die
Where the children cry
Bílá holubičko
Leť s větrem
Vem naši naději pod svá křídla
Aby svět věděl
Že naděje nikdy neumře
Tam, kde děti pláčou
Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na na na na
Na na
Na na na na
Na na na na na

Text pridala ellizza

Text opravila Alik

Videa přidali DevilDan, me116

Preklad pridala ellizza

Preklad opravila Alik

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.