Playlisty Pokec
Reklama

Rock Believer - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I'm a rock believerJsem skalní věřící
You start to crawl until you walk
You make a scream and learn to talk
You discover life on every day
From the first day you were born
You walked the lifeline of your own
And if you always keep the faith
No one can take your dreams away
Začínáš plazením, dokud se nenaučíš chodit
Vykřikneš a naučíš se mluvit
Každý den objevuješ život
Od prvního dne, kdy ses narodil
Jsi šel svou vlastní cestou
A když si pokaždé zachováš víru
Nemůže ti nikdo vzít tvé sny
In the ruins of their souls
You saw the beauty of it all
Simply a generation change
Our fathers came with steel
But we came back to make you feel
Our love in every song we play
V troskách jejich duší
Jsi viděl krásu toho všeho
Jednoduše generační výměna
Naši otcové šli s ocelí
Ale vrátili jsme se, abys cítila
Naši lásku v každé písni, kterou hrajeme
Scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Come on, scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Stejně jako ty
No tak, křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Zrovna jako ty
We go from here to everywhere
So many moments that we share
Of all the love we give and take
Love came to me so many ways
No matter what some haters say
No one can take our dreams away
Chodíme odtud kamkoliv
Je tolik okamžiků, o které se chceme podělit
O všechnu lásku, kterou dáváme a bereme
Láska ke mně přišla mnoha způsoby
Bez ohledu na to, co někteří nenávistníci říkají
Nám nikdo naše sny nemůže vzít
Scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Come on, scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Stejně jako ty
No tak, křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Zrovna jako ty
Scream, scream, scream
(I'm a rock believer)
Scream, scream, scream
(I'm a rock believer)
Křič, křič, křič
(Jsem skalní věřící)
Křičte, křičte, křičte
(Jsem skalní věřící)
No one can take our dreams away
No one can take our dreams away
Nikdo nám nemůže vzít naše sny
Nikdo nám nemůže vzít naše sny
Scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Come on, scream for me, screamer
I'm a rock believer like you
Just like you
Křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Stejně jako ty
No tak, křič za mě, křikloune
Jsem skalní věřící jako ty
Zrovna jako ty
Scream, scream, scream
(I'm a rock believer)
Scream, scream, scream
(I'm a rock believer)
Scream, scream, scream
(I'm a rock believer)
Scream, scream, scream
Křič, křič, křič
(Jsem skalní věřící)
Křičte, křičte, křičte
(Jsem skalní věřící)
Křič, křič, křič
(Jsem skalní věřící)
Křičte, křičte, křičte

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal obladi

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.