Pokec Playlisty
Reklama

Glory - text, preklad

playlist Playlist
Glory
Glory
Sláva
Sláva
This is not another story
This is not another drill
I refuse to be another number now, never staying down
This is something real
I'm a name that you'll remember
I am more than just a thrill
I am gonna be the greatest ever now; watch out
I'm a force that you will feel
Tohle není další příběh
Tohle není další nacvičování
Odmítám být dalším číslem, nezůstávám dole
Tohle je něco opravdového
Jsem jméno, které si budete pamatovat
Jsem více, než jen vzrušení
Teď tu budu ten nejlepší za celou dobu, dívejte se
Jsem síla, kterou ucítíte
And it goes something like (Woo-ooh)
I'm victorious (Woo-ooh)
It's my time (Woo-ooh)
There's no stopping this
'Cause I was born for this
A jde to takhle (Woah)
Jsem vítězný
Nastal můj čas
Není tu nic, co by to zastavilo
Protože já jsem pro tohle zrozený
I do it for the glory
(Wo-oh-ooh-oh, woo-oh-ooh)
I do it for the glory
(Woo-ooh-ooh)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
I'll be more than just a fable
I'll be written in the stars
I will never be too afraid to bleed, giving all of me
Even when it's hard
Oh, I started as an ember
Who was meant for kerosene
And now I'm raging like a fire, burning up
Through everything I see
Budu více než pověst
Samy hvězdy mne budou psát
Nikdy se nebudu bát krvácet, dát vše ze sebe
I když je to težké
oh, začal jsem jako uhlík
Který byl pro petrolej
A teď zuřím jako oheň, hořím,
skrz vše, co vidím
And it goes something like (Woo-ooh)
I'm victorious (Woo-ooh)
It's my time (Woo-ooh)
There's no stopping this
'Cause I was born for this
A jde to takhle (Woah)
Jsem vítězný
Nastal můj čas
Není tu nic, co by to zastavilo
Protože já jsem pro tohle zrozený
I do it for the glory
(Wo-oh-ooh-oh, woo-oh-ooh)
I do it for the glory
(Woo-ooh-ooh)
I do it for the glory
(Wo-oh-ooh-oh, woo-oh-ooh)
I do it for the glory
(Woo-ooh-ooh)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
When all is left is dust
They'll remember
Oh, they'll remember us
(Wo-oh-oh-ooh-oh, woo-ooh-ooh)
I do it for the...
(Wo-oh-oh-ooh-oh)
Když vše co zbylo, je jen popel
Budou si nás pamatovat
Oh, Budou si nás připomínat
(Woah)
Dělám to pro...
(Woah)
I do it for the glory
(Wo-oh-oh-ooh-oh, woo-oh-ooh)
I do it for the glory
(Wo-oh-oh-ooh-oh, woo-ooh-ooh)
I do it for the glory
(Wo-oh-oh-ooh-oh, woo-ooh-ooh)
I do it for the glory
(Woo-oh-oh-ooh-oh, woo-ooh-oh-ooh)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)
Dělám to pro slávu
(Woah)

Text pridal Esickooo

Video přidal Esickooo

Preklad pridala Lynx77

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.