Playlisty Akcie
Reklama

Sounds Easy (feat. Ruxley) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

There comes a time when all the light inside surprises
And the lines to the horizon fade to grey
And all you want is just a little understanding
But the ground on which your standing breaks away
Nastává čas, kdy všechno vnitřní světlo překvapuje
A čáry na obzoru šednou
A všechno, co chceš, je jen trocha pochopení
Ale země, na které stojíš, se hroutí
But together we can grow
In my face I feel the sun
In my eyes you're still the one
There ain't no need to be afraid
'Cause there's hope that we can trade
It's the battle we have one
Ale společně můžeme růst
Ve své tváří cítím slunci
V mých očích jsi stále ten pravý
Není třeba se bát
Protože je tu naděje, že můžeme obchodovat
Je to bitva, kterou jednou máme
Don't know much about love
But it sounds easy
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Don't know much about love
But it sounds easy
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
You should know that if you let go of my hand
You will see that you're not standing on your own
So never say you wanna sink beneath the surface
Let the world rotate until it takes you home
Měl bys vědět, že pokud pustíš mou ruku
Uvidíš, že nestojíš na vlastních nohách
Takže nikdy neříkej, že se chceš potopit pod povrch
Nech svět rotovat, dokud tě nevezme domů
But together we can grow
In my face I feel the sun
In my eyes you're still the one
There ain't no need to be afraid
'Cause there's hope that we can trade
It's the battle we have one
Ale společně můžeme růst
Ve své tváří cítím slunci
V mých očích jsi stále ten pravý
Není třeba se bát
Protože je tu naděje, že můžeme obchodovat
Je to bitva, kterou jednou máme
Don't know much about love
But it sounds easy
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Don't know much about love
But it sounds easy
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
Don't know much about love
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Nevím moc o lásce
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
Don't know much about love
But it sounds easy
Why do you make it so hard?
Maybe I'm a dreamer
Don't know much about love
Don't know much about–
Don't know much about love
But it sounds easy
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše
Proč to děláš tak těžké?
Možná jsem snílek
Nevím moc o lásce
Nevím moc o -
Nevím moc o lásce
Ale zní jednoduše

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.