Playlisty Akcie
Reklama

Show Me Love (feat. J.U.D.G.E.) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

There's a notebook on the table
You can take it to the store
so you won't forget the groceries anymore
There's a rifle in the cabinet
that I used to fight a war
But to this day I don't know what
I was fighting for
fighting for
Na stole je notes
Môžeš si ho vziať do obchodu
Takže už na tie potraviny nezabudneš
V kabinete je puška
S ktorou som bojoval vo vojne
Ale dodnes som nevedel
Pre čo som bojoval
bojoval
Will you show me love as we get older
And I'm falling at your feet
After 30 years of service
And ones to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never meet
Ukážeš mi lásku, až budeme starší?
A ja padám k tvojim nohám
Po 30tich rokoch služieb
A jeden, ktorý sedí našim potrebám
Ukáž mi lásku ako náhle vychladneme
Nechajme našu lásku, aby poskytla teplo
Naše staršie kosti chýbajú
Ale naše srdcia sa nikdy nestretnú
There's a blanket on the sofa
that I used to keep you warm
When I find you fast asleep at half past four
There's a record we keep turning
that reminds us of our youth
But there's still nothing as beautiful as you
Na pohovke je deka
S ktorou som ťa prikrýval
Keď som ťa našiel spiacu o pol piatej
Stále tu hrá nahrávka
Ktorá nám pripomína našu mladosť
Ale stále tu nie je nič tak krásne ako ty
Will you show me love as we get older
And I'm falling at your feet
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never meet
Ukážeš mi lásku, až budeme starší?
A ja padám k tvojim nohám
Po 30tich rokoch služieb
A jeden, ktorý sedí našim potrebám
Ukáž mi lásku ako náhle vychladneme
Nechajme našu lásku, aby poskytla teplo
Naše staršie kosti chýbajú
Ale naše srdcia sa nikdy nestretnú
As we grow colder
Love provide the heat
Older bones are missing
Hearts will never meet
Keď vychladneme
Láska nám poskytne teplo
Staršie kosti chýbajú
Srdce sa nikdy nestretnú
Because your hand it belongs in my hand
it belongs in your hand
it belongs with... with me
Pretože tvoja ruka, tá patrí do mojej
Tá patrí do tvojej
Tá patrí mne... mne
Blanket on the sofa
that I used to keep you warm
There's a record we keep turning
that I used to turn you on
Na pohovke je deka
S ktorou som ťa prikrýval
Stále tu hrá nahrávka
S ktorou som ťa rozpaľoval
Will you show me love as we get older
And I'm falling at your feet
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
After 30 years of service
And one to fit our need
Show me love as we grow colder
Let our love provide the heat
That our older bones are missing
But our hearts will never meet
Ukážeš mi lásku, až budeme starší?
A ja padám k tvojim nohám
Po 30tich rokoch služieb
A jeden, ktorý sedí našim potrebám
Ukáž mi lásku ako náhle vychladneme
Nechajme našu lásku, aby poskytla teplo
Po 30tich rokoch služieb
A jeden, ktorý sedí našim potrebám
Ukáž mi lásku ako náhle vychladneme
Nechajme našu lásku, aby poskytla teplo
Naše staršie kosti chýbajú
Ale naše srdcia sa nikdy nestretnú

Text pridal stfilomena

Text opravila unobandito

Video přidal stfilomena

Preklad pridala Cece237

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.