Playlisty Akcie
Reklama

Oh Child - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Oh child, will you ever get by?
Will you listen to things I say?
We don't know the difference from your wrong or right
We'll learn it along the way
Oh child, will you drink in the night?
Will you make all the same mistakes?
Do you get around with chasing all the highs
Forget all on your lowest day
Ó dítě, dostaneš se z toho někdy?
Budeš naslouchat tomu, co říkám?
Neznáme rozdíl mezi tím, co děláš dobře a co špatně
Poznáme to časem
Ó dítě, budeš v noci pít?
Uděláš znovu ty samé chyby?
Vyřešíš to tím, že se budeš hnát výš a výš?
Zapomeneš na všechno v den, kdy budeš na dně
And I know that I can't pretend that I haven't had my regret
From the memories that I've kept, to the history I forget
Oh, my father before he left
Oh, there's one thing I wish he said
"Oh child, just do what you love, 'cause you won't get this life again"
A vím, že nemůžu předstírat, že jsem nelitoval
vzpomínek, které si pamatuji a historie, kterou zapomínám
Ó, než můj otec odešel
Ó, kéž by mi řekl:
,,Ó dítě, jen dělej, co miluješ, protože tenhle život už znovu nedostaneš''
Oh child, oh child, no, no, don't you worry
Oh child, oh child, I know you'll be okay
Oh child, oh child, no you won't get this life again
Oh child, oh child
Ó, dítě, ó dítě, ne, ne, neboj se
Ó, dítě, ó dítě, vím, že budeš v pořádku
Ó, dítě, ó dítě, ne, tenhle život znovu nedostaneš
Ó, dítě, ó dítě
Oh child, will you travel the world?
And see all of the things I missed?
You can tell me all about it when you're back
Like I always did
Oh child, maybe you can fall in love with a husband, or a wife
If you're happy when the road is getting rough
I'll be right there by your side
Ó, dítě, budeš cestovat po světě?
Uvidíš všechny ty věci, které já neviděl
Můžeš mi o nich vyprávět až se vrátíš,
tak jak jsem to vždycky dělával já
Ó, dítě, možná se můžeš zamilovat do manžela či manželky
Pokud jsi šťastný, když je cesta hrbolatá
budu přímo po tvém boku
And I know that I can't pretend that I haven't had my regret
From the memories that I've kept, to the history I forget
Oh, my father before he left
Oh, there's one thing I wish he said
"Oh child, just do what you love, 'cause you won't get this life again"
No, you won't get this life again
No, you won't get this life again
A vím, že nemůžu předstírat, že jsem nelitoval
vzpomínek, které si pamatuji a historie, kterou zapomínám
Ó, než můj otec odešel
Ó, kéž by mi řekl:
,,Ó dítě, jen dělej, co miluješ, protože tenhle život už znovu nedostaneš''
Ne, tenhle život už znovu nedostaneš
Ne, tenhle život už znovu nedostaneš
Oh child, oh child
Oh child, oh child
Oh child, oh child, no, no, don't you worry
Oh child, oh child, I know you'll be okay
Ó, dítě, ó dítě
Ó, dítě, ó dítě
Ó, dítě, ó dítě, ne, ne, neboj se
Ó, dítě, ó dítě, vím, že budeš v pořádku
Oh child, oh child
Oh child, oh child
Ó, dítě, ó dítě
Ó, dítě, ó dítě
Oh child, will you know this song?
When I'm gonna fade away
Will you sing it back?
I know it word for word
Back to your child one day
No, no, don't you worry
Ó, dítě, budeš znát tuto píseň
až zestárnu?
Budeš ji taky zpívat?
Znám ji slovo po slovu
Jednoho dne bude pro tvé dítě
Ne, ne, neboj se
Oh child, oh child, no, no, don't you worry
Oh child, oh child, I know you'll be okay
Oh child, oh child, no you won't get this life again
Oh child, oh child
Oh child, oh child, no you won't get this life again
Ó, dítě, ó dítě, ne, ne, neboj se
Ó, dítě, ó dítě, vím, že budeš v pořádku
Ó, dítě, ó dítě, ne, tenhle život znovu nedostaneš
Ó, dítě, ó dítě
Ó, dítě, ó dítě, ne, tenhle život znovu nedostaneš

Text pridal MusicGuy

Video přidal DevilDan

Preklad pridal MusicGuy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.