Playlisty Akcie
Reklama

Supersonic Journey - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

A rotating silvercolored plateau,
Drops that dance down the Columns
Blue, Cold and the raging starwind
Glowing colors at fearful speed
Rotující plošina stříbrné barvy,
Kapky, které tančí dolů po sloupech
Modré, chladné a zuřící hvězdný vítr
Strašlivě rychlé zářivé barvy
Indistnct pictures of prophets
And visionaries in a galactic fog
In outer space on an axis
In another reality on a supersonic journey
Nejasné obrazy proroků
A vizionářů v galaktickém mlze
V kosmickém prostoru kolem osy
V jiné realitě na supersonické cestě
Inevitably he can see it,
The lights are going out and he knows
If he just could make us understand
In the emptiness there is nothing that can draw the picture You want
On to nevyhnutelně vidí,
Světla vyhasínají a on to ví
Kdyby nás jen mohl naučit to pochopit
V prázdnotě není nic, co by mohlo vykreslit obrázek, který chcete
Just a stillborn child on hands that fumble
Raging, Raging at incomprehensible pace
The colors blinding,
The plateau falls in outer hell
Jen mrtvé dítě na rukou, které tápou
Rozzuřen, rozzuřen nad nepochopitelným krokem
Slepnoucí barvy,
Plošina klesá do vnějšího pekla
The disclose that we had to die...
We pit the hand that fed us
In outer space on an axis
In another reality on a supersonic journey
Odhalení, že jsme museli zemřít ...
My jsme se postavili proti ruce, která nás krmila
V kosmickém prostoru kolem osy
V jiné realitě na supersonické cestě
Is this what is yet to come,
Or a madman's reflection of the Soul?
As when his heart cried out in pain
When he perceived what
Burdens we were to bear
Je to tím, co má ještě nadejít,
Nebo odrazem duše šílence?
Jako když jeho srdce vykřiklo bolestí
Ve chvíli, kdy si povšiml těch
Břemen, jež jsme měli nést

Text pridala Raduwa

Text opravila Raduwa

Video přidala kkiiikiiiskaaa

Preklad pridala Raduwa

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Ten Horns Ten Diadems

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.