Playlisty Akcie
Reklama

Filthgrinder - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Filthgrinder, No-love machine, Cleaner
Unknown to remorse and pity
Cynical, Electrical fucking murderer
What a scenery, The heavy pulsebeat of the
Unholy Alliance and the white fear
Take a look around and understand, (That) your days are Numbered
The demon on the Wall and the ticking clock
Closing in (On that final) grasp for air, Do you still believe?
The future beast is rising and tyranny has come for 777 years
Reach out for mercy, It's just a bygone anyway
Filthgrinder - Practice aggression
Filthgrinder - Protect the wealth of the Elite
Filthgrinder - Tremble upon the ugly
Trueborn creature, Twist that Firm grasp of yours
Like in days of old
He can feel it, He knows they can't
To be in league with the underworld can't be mistaken
You don't believe, You know!
He chants a primitive gospel, So very hard
Yeah!
The mechanisms of destructive behaviour can be an artform In itself
The beast risen represents no so called dark mercy
Evil knows no good, Good knows no evil
But a saviour he is in all forms, But religious
A Grand engine carrying years of built up Hatred and Powers
You know that, Isn't that why I can smell your fear?
Your heart trying to rip its way through your chest
Fitlhgrinder a beastified being risen from the collective
Hatred of an oppressed people
A people representing Pride, Dignity and Honour!
Drtič špíny, Žádný stroj lásky, Čistič
Nemající výčitek, ani lítosti
Cynický, Elektrický zasraný vrah
Jaká to scenérie, těžký pulz
Pekelné Aliance a bílého strachu
Rozhlédni se a pochop, (že) vaše dny jsou Sečteny
Démon na Zdi a tikající hodiny
Blížící se (s konečnou platností) lapání po vzduchu, stále věříš?
Zvěř budoucnosti povstává a po 777 letech zavládla tyranie
Žádost o milost, je stejně pouze minulostí
Drtič špíny - Agrese v praxi
Drtič špíny - Ochraňující zdraví Elity
Drtič špíny - Třesoucí se před hnusem
Čistokrevné stvoření, svíjející se ve tvém sevření
Jako za dávných časů
Cítí to, ví, že nemohou
Být v lize podsvětí, to nemůže být chyba
Nevěříš, víš!
Brouká si primitivní gospel, je to tak těžké
Yeah!
Mechanismus destruktivního chování může být sám o sobě uměním
Zvěř, jež povstala nereprezentuje takzvanou temnou milost
Zlo nezná dobro, dobro nezná zlo
Avšak spasitel je ve všech podobách, ale jen zbožný
Velký motor nesoucí známky let tvorby nenávisti a moci
Víš že, to není proto, že cítím tvůj strach?
Tvé srdce se snaží prorvat si vlastní cestu ven z hrudi
Drtič špíny - zvlčilé stvoření povstávající ze společnosti
Nenáviděno utlačovaným lidem
Lidem reprezentujícím Hrdost, Důstojnost a Čest!

Text pridala Raduwa

Text opravila Raduwa

Video přidala katchess

Preklad pridala MissH

Preklad opravila Raduwa

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Ten Horns Ten Diadems

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.