Playlisty Akcie
Reklama

To Hell and Back - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A short man from Texas
A man of the wild
Thrown into combat
Where bodies lie piled
Malý muž z Texasu
muž divočiny,
Vržen byl do boje,
kde těla se hromadí.
Hides his emotions
His blood's running cold
Just like his victories
His story unfolds
Skrývá své pocity
Jeho krev je chladná
Stejně jako jeho vítězství
Jeho příběh se odkrývá
Bright
A white light
If there'd be
Any glory in war
Let it rest
On men like him
Jasná
Bílá záře
Pokud by měla být
Nějaká sláva ve válce
Nechť spočine
Na mužích, jako je on
(Dead men will never come back...) (Mrtví muži se nikdy nevrátí zpět...)
Crosses grow on Anzio
Where no soldiers sleep
And where hell’s six feet deep
That death does wait
There’s no debate
So charge and attack
Going to Hell and Back
Kříže vyrůstají v Anziu,
kde žádní vojáci nespí
a kde peklo je šest stop hluboko
Smrt čeká
to je bez debat
Tak vpřed a útočte,
jdou do pekla a zpět!
A man of the 15th
A man of can do
Friends fall around him
And yet he came through
Let them fall face down
If they must die
Making it easier
To say goodbye
Muž z 15.
Muž, který to dokáže
Přátelé umírají kolem něj
A přesto tím prošel
nech je padnout tváří dolů
Pokud musejí zemřít
Je pak snadnější,
rozloučit se s nimi
Bright
A white light
If there'd be
Any glory in war
Let it rest
On men like him
Jasná
Bílá záře
Pokud by měla být
Nějaká sláva ve válce
Nechť spočine na mužích
Jako je on
Who went to hell and came back! Který šel do pekla a vrátil se!
Crosses grow on Anzio
Where no soldiers sleep
And where hell’s six feet deep
That death does wait
There’s no debate
So charge and attack
Going to Hell and Back
Kříže vyrůstají v Anziu,
kde žádní vojáci nespí
a kde peklo je šest stop hluboko
Smrt čeká
to je bez debat
Tak vpřed a útočte,
jdou do pekla a zpět!
Oh, gather 'round me
And listen while I speak
Of a war
Where Hell is six feet deep
And all along the shore
Where cannons still roar
They're haunting my dreams
They're still there when I sleep!
O, shromážděte se kolem mě
A poslouchejte, jak vám budu povídat
O válce,
kde peklo je šest stop hluboko
a všude kolem pobřeží,
kde kanóny stále burácí
Pronásledují mě ve snech
Jsou tam stále, když spím!
He saw crosses grow on Anzio
Where no soldiers sleep
and where hell is six feet deep
That death does wait
There’s no debate
He charged and attacked
He went to Hell and Back
Viděl kříže růst v Anziu,
Kde žádní vojáci nespí
a kde peklo je šest stop hluboko
Smrt čeká
To je bez debat
Tak se vrhl vpřed a zaútočil
Šel do pekla a zpět!

Text pridal PrincCvok

Text opravil skripr

Videa přidali lubka13, preciousek, Highlander

Preklad pridal Highlander

Preklad opravil skripr

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.