Playlisty Akcie
Reklama

Night Witches - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
From the depths of Hell in silence
Cast their spells, explosive violence
Russian night time flight perfected
Flawless vision, undetected
Z hlubin pekla v tichosti
Vrhají svá kouzla, explozivní násilí
ruský noční nálet doveden k dokonalosti
Dokonalý výhled, nepozorované
From the depths of Hell in silence
Cast their spells, explosive violence
Russian night time flight perfected
Flawless vision, undetected
Z hlubin pekla v tichosti
Vrhají svá kouzla, explozivní násilí
ruský noční nálet doveden k dokonalosti
Dokonalý výhled, nepozorované
Pushing on and on, their planes are going strong
Air forces number one
Somewhere down below, they're looking for the foe
Bombers on a run
Tlačí dál a dál, jejich stroje jsou v plné síle
Letectvo první třídy
Někde dole, hledají nepřítele
bombardéry na lovu
You can't hide, you can't move, just abide
Their attack's been approved
(Raiders in the dark)
Silent through the night, the witches on the flight
(Never miss the mark)
Nemůžete se skrýt, Nemůžete utéct, musíte to přečkat
Jejich útok byl schválen
(Nájezdnice ve tmě)
Tiše skrze noc, čarodějnice letí
(Nikdy neminou cíl)
Canvas wings of death
Prepare to meet your fate
Night Bomber Regiment
588
Plátěná křídla smrti
připrav se na setkání s osudem
Noční bombardovací pluk
588.
Undetected, unexpected,
Wings of glory, tell their story
Aviation, deviation,
Undetected, stealth perfected
Nezpozorované, nečekané,
Křídla slávy, vyprávějí příběh
O letectví a výjimečnosti
nezpozorovaně, perfektně skryté
Foes are losing ground
Retreating to the south
Death is in the air
Suddenly appears
Confirming all your fears
Strike from witches lair
Target found, come around
But no sound from the battleground
Axis aiming high
Rodina awaits, defeat them at the gates
Live to fight and fly
Nepřátelé ztrácí své pozice
ustupují na jih
smrt je ve vzduchu
najednou se objeví
potvrzuje všechny obavy
úder z čarodějnického doupěte
cíl nalezen, projdou kolem
bez zvuku z boje
Osa míří vysoko
Národ čeká, porazit je u bran
žít pro boj a let
Canvas wings of death
Prepare to meet your fate
Night Bomber Regiment
588
Plátěná křídla smrti
připrav se na setkání s osudem
Noční bombardovací pluk
588.
Undetected, unexpected,
Wings of glory, tell their story
Aviation, deviation,
Undetected, stealth perfected
Nepozorované, nečekané,
Křídla slávy, vyprávějí příběh
o letectví a výjimečnosti
nepozorovaně, perfektně skryté
Beneath the starlight of the heavens
Unlikely heroes in the skies
(Witches to attack, Witches coming back)
As they appear on the horizon
The wind will whisper when the Night Witches come!
Pod hvězdnou září z nebes
Nečekaní hrdinové v oblacích
(čarodějnice v útoku, čarodějnice se vrací)
Když se objeví na obzoru
Vítr bude šeptat, když noční čarodějnice přijdou!
Undetected, unexpected,
Wings of glory, tell the story
Aviation, deviation,
Undetected, stealth perfected
Nepozorované, nečekané,
Křídla slávy, vyprávějí příběh
O letectví a výjimečnosti
nepozorovaně, perfektně skryté
From the depths of Hell in silence
Cast their spells, explosive violence
Russian night time flight perfected
Flawless vision, undetected!
Z hlubin pekla v tichosti
Vrhají svá kouzla, explozivní násilí
ruský noční nálet doveden k dokonalosti
bezchybné mise, nepozorované.
From the depths of Hell in silence
Cast their spells, explosive violence
Russian night time flight perfected
Flawless vision, undetected
Z hlubin pekla v tichosti
Vrhají svá kouzla, explozivní násilí
ruský noční nálet doveden k dokonalosti
Dokonalý výhled, nepozorované

Text pridal MrMetal132

Text opravil Laser_Line

Videa přidali obladi, jt211714

Preklad pridal Serza

Preklad opravil Possessed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.