Pokec Playlisty
Reklama

Metal Machine - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I have a phobia
A fear of the dark
Afraid to shoot strangers
The animal talks
Guns scare me shitless
But, love, gun's my friend
The sentinel's coming
But is this the end?
Mám fóbii
Strach ze tmy
Bojím se střílet cizince
Zvíře mluví
Ze zbraní jsem posranej strachy
Ale, lásko, zbraň je můj kamarád
Strážci přijíždí
Ale je to konec?
Riding on this crazy train
I'm going paranoid
Watch me lose my mind
And break the law
(Breaking the law, breaking the law)
Jízda na tomhle šíleném vlaku
Stávám se paranoidním
Sleduj mě, jak ztrácím rozum
A porušuju zákon
(Porušení zákona, porušení zákona)
I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining
I'm only metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The kings of metal ride the sky
Jsem kovová mašina
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Duha ve tmě září
Jsem jen kovová mašina
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Králové metalu sjíždí nebe
Is this st. Anger?
The ultimate sin?
Or have I really
A black knight within?
The gates of Babylon
Are open and wide
Shout at the devil
There's nowhere to hide
Je tohle svatý hněv?
Konečné zhřešení?
Nebo mám skutečně
Uvnitř černého rytíře?
Brány Babylonu
Jsou otevřeny do široka
Křik na ďábla
Není se kam schovat
Fighting for the world
To keep the wild child in its cage
Broke my metal heart
Against the wall
Boj za svět
Kvůli udržení divokého dítěte v kleci
Zlom mé kovové srdce
Proti zdi
I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm only metal machine
The rainbow in the dark is shining
I'm a metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
Come touch my metal machine
The kings of metal ride the sky
Jsem kovová mašina
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem jen kovová mašina
Duha ve tmě září
Jsem kovová mašina
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Králové metalu sjíždí nebe
Come touch my metal machine!
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining
Come suck my metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The kings of metal ride the sky
Pojď se dotknout mé kovové mašiny!
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Duha ve tmě září
Pojď vysát moji kovovou mašinu
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Králové metalu sjíždí nebe
I know my metal machine
It's close to midnight and
He's barking at the moon
I'm a metal machine
The rainbow in the dark is shining
Come touch my metal machine
No we will never fall
We're masters of the world
Come suck my metal machine
No we will never fall
We're masters of the
Znám svoji kovovou mašinu
Je blízko k půlnoci a
On štěká na měsíc
Jsem kovová mašina
Duha ve tmě září
Pojď se dotknout mé kovové mašiny
Ne, my nikdy nepadneme
Jsme mistři světa
Pojď vysát moji kovovou mašinu
Ne, my nikdy nepadneme
Jsme mistři

Text pridala _kamuska_

Text opravila Heidi9

Video přidala Ange014

Preklad pridala metalistka66

Preklad opravila Heidi9

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.