Playlisty Akcie
Reklama

Great War - text, preklad

playlist Playlist
Where dead men lies I'm paralyzed, my brothers' eyes are gone
And he shall be buried here, nameless marks his grave
Mother home, get a telegram and shed a tear of grief
Mud and blood, in foreign land, trying to understand
Kde mrtví muži leží, jsem ochromen, oči mého bratra jsou pryč
A bude zde pohřben, jeho hrob označen bezejmenným
Matka doma dostane telegram a uroní smutku slzu
Bahno a krev, v cizí zemi, snažíc se pochopit
Where is this greatness I've been told?
This is the lies that we been sold
Is this a worthy sacrifice?
Kde je ta významnost, o které mluvili?
Jsou to lži, které nám nalhali.
Stojí to za oběť?
Great war
And I cannot take more
Great tour
I keep on marching on
I play the great score
There will be no encore
Great War
The war to end all wars
Velká válka
A já nezvládnu víc
Velká cesta
Pochoduji dál
Hraji o hodně
Žádné znova nebude
Velká válka
Válka za konec všech válek
I'm standing here, I'm full of fear, with bodies at my feet
Over there in the other trench, bullets wear my name
Lead ahead, as the captain said and show them no remorse
Who am I to understand what have I become?
Stojím zde, jsem pln strachu, s těly u nohou
Támhle v dalším příkopu, střely nesou mé jméno
Postupujeme, jak řekl kapitán, a neprokazujme jim žádnou lítost
Kdo jsem, abych pochopil, co se ze mě stalo?
I do my duties, pay the price
I'll do the worthy sacrifice
I know my deeds are not in vain
Plním své povinnosti, platím cenu
Podstoupím tu ctihodnou oběť
Vím, že mé skutky nepřijdou vniveč
Great war
And I cannot take more
Great tour
I keep on marching on
I play the great score
There will be no encore
Great War
The war to end all wars
Velká válka
A já nezvládnu víc
Velká cesta
Pochoduji dál
Hraji o hodně
Žádné znova nebude
Velká válka
Válka za konec všech válek
And feet by feet
We pay the price of a mile here
Though men are falling, we see Heroes rise
We face the heat
As we are fighting until the dawn
So follow me and we will write our own history
A stopu za stopou
Zde platíme cenu za míli
Přes úmrtí mužů vidíme vzestup Hrdinů
Čelíme všemu
Jak bojujeme až do úsvitu
Tak mě následuj a sepíšeme vlastní historii
Great war
And I cannot take more
Great tour
I keep on marching on
I play the great score
There will be no encore
Great War
The war to end all wars
Velká válka
A já nezvládnu víc
Velká cesta
Pochoduji dál
Hraji o hodně
Žádné znova nebude
Velká válka
Válka za konec všech válek

Text pridal Matthewek

Text opravil Highlander

Videa přidali Matthewek, IneM

Preklad pridal Matthewek

Preklad opravil LilDick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.