Playlisty Pokec
Reklama

​hope ur ok - text, preklad

playlist Playlist
I knew a boy once when I was small
A towhead blond with eyes of salt
He played the drum in the marching band
His parents cared more about the Bible
Than being good to their own child
He wore long sleeves 'cause of his dad
And somehow we fell out of touch
Hope he took his bad deal and made a royal flush
Don't know if I'll see you again someday
But if you're out there, I hope that you're okay
Znala jsem jednoho kluka, když jsem byla malá
Bílá blond s očima soli
Hrál na bubny v pochodující kapele
Jeho rodiče se zajímali víc o Bibli
Než o to, aby byli dobří k jejich vlastnímu dítěti
Kvůli svýmu tátovi nosil dlouhý rukávy
A nějak jsme ztratili kontakt
Doufám, že vzal svou špinavou dohodu a udělal královský flush
Nevím, jestli tě ještě někdy uvidím
Ale jestli jsi tam venku, doufám, že jsi v pohodě
My middle school friend grew up alone
She raised her brothers on hеr own
Her parents hated who shе loved
She couldn't wait to go to college
She was tired, 'cause she was brought into a world
Where family was merely blood
Does she know how proud I am she was created?
With the courage to unlearn all of their hatred?
We don't talk much, but I just gotta say
I miss you, and I hope that you're okay
Moje kámoška z druhýho stupně vyrostla sama
Vychovala sama svý bráchy
Její rodiče nesnášeli, koho milovala
Nemohla se dočkat, až půjde na výšku
Byla unavená, protože byla přivedena do světa
Kde rodina byla pouze krev
Ví jak hrdá jsem na to, že byla stvořena?
S tou odvahou odnaučit se všechnu tu jejich nenávist?
Moc spolu nemluvíme, ale jenom musím říct
Chybíš mi a doufám, že jsi v pohodě
Address the letters to the holes in my butterfly wings
Nothing's forever, nothing's as good as it seems
And when the clouds are ironed out
And the monsters creep into your house
Every door is hard to close
Adresáti mých dopisů jsou díry v mých motýlích křídlech
Nic není navždy, nic není tak dobré, jak se to jeví
A když jsou mraky rozestoupeny
A příšery se ti vplíží do domu
Každé dveře jdou těžko zavřít
Well, I hope you know how proud I am you were created
With the courage to unlearn all of their hatred
But, God, I hope that you're happier today
'Cause I love you
And I hope that you're okay
No, doufám, že víte, jak hrdá jsem na to, že jste byli stvořeni
S tou odvahou odnaučit se všechnu tu jejich nenávist
Ale, Bože, doufám, že jste dneska šťastnější
Protože vás miluju
A doufám, že jste v pohodě

Text pridal TheNano111

Videa přidal TheNano111

Preklad pridala Locika31

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

SOUR

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.