Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist
My name is Veronica
I come from the South Side of Chicago
Remember my raincoat
We love you the same way, and
My life is a rope swing
Always heading back to from where I came
Got no need to blame you
Jmenuji se Veronica
Pocházím z jihu Chicaga
Pamatuj si moji pláštěnku
Milujeme tě stejně a
Můj život je provazová houpačka
Vždy se vracím tam, odkud jsem přišel
Není třeba tě obviňovat
Danger, danger
Everyone goes for a ride
Danger, danger
Everyone loses their mind
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni jdou na projížďku
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni ztrácí rozum
My name is Nebraska
I live in a matchbox of Omaha
It's nothin' fantastic
We love you the same way, and
You call me Maria
My life on the North Side of Miami
I might comе and see ya
Jmenuji se Nebraska
Bydlím v krabičce od sirek v Omaze
Není to nic fantastického
Milujeme tě stejně a
Říkáš mi Maria
Můj život na severu Miami
Možná přijedu a uvidíme se
Danger, danger
Everyonе goes for a ride
Danger, danger
Everyone loses their mind
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni jdou na projížďku
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni ztrácí rozum
My name is "I love you"
I come from the same place as everyone
Just lucky to be here
We love you the same way, and
This heart is relentless
I love you the most when
You're down and out
Please come to my senses
'Cause we all play the same game
Mé jméno je "miluji tě"
Pocházím ze stejného místa jako všichni
Prostě štěstí, že jsem tady
Milujeme tě stejně a
Tohle srdce je neúnavné
Miluji tě nejvíc, když
Jsi dole a mimo
Prosím, vzpamatuj se
Protože všichni hrajeme stejnou hru
Danger, danger
Everyone goes for a ride
Danger, danger
Everyone loses their mind
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni jdou na projížďku
Nebezpečí, nebezpečí
Všichni ztrácí rozum
Been a long time now
Been a long time now
Been a long time since I took you, my toll
Been a long time now
Been a long time now
Been a long time since I took you, my soul
I don't want it to be broken up
I don't want it to be without love
Už je to dlouho
Už je to dlouho
Už je to dlouho, co jsem si tě vzal, má daň
Už je to dlouho
Už je to dlouho
Už je to dávno, co jsem si tě vzal, má duše
Nechci, aby to bylo rozbité
Nechci, aby to bylo bez lásky
This is the end
My passionate friend
My passionate friend
I send my love from, now
This is the end
My passionate friend
My passionate friend
Ayy, yeah, yeah, yeah
(I don't want it to be broken up)
Been a long time now
Been a long time now
Been a long time since I took you, my soul
(I don't want it to be without love)
Been a long time now
Been a long time now
Been a long time now
Been a long time, yeah, yeah, yeah
Tohle je konec
Můj vášnivý přítel
Můj vášnivý přítel
Odteď posílám svou lásku
Tohle je konec
Můj vášnivý přítel
Můj vášnivý přítel
Ayy, ano, ano, ano
(nechci, aby to bylo rozbité)
Už je to dlouho
Už je to dlouho
Už je to dávno, co jsem si tě vzal, má duše
(Nechci, aby to bylo bez lásky)
Už je to dlouho
Už je to dlouho
Už je to dlouho
Už je to dlouho, jo, jo, jo

Text pridal -Matafix-

Videa přidali Kwyjibo, roman59

Preklad pridal -Matafix-

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.