Playlisty Akcie
Reklama

Can't Stop - text, preklad

playlist Playlist
Can't stop, addicted to the shindig
Chop top, he says I'm gonna win big
Choose not a life of imitation
Distant cousin to the reservation
Nepřestávej být závislý na party
Nejvyšší polda řekl: "Hodně vyhraji"
Nevyber si život imitace
Vzdálený bratranec do rezervace
Defunct the pistol that you pay for
This punk, the feelin' that you stay for
In time I want to be your best friend
Eastside love is livin' on the west end
Nefunkční pistole za kterou si zaplatil
Tenhle výtržník, pocit, že tu zůstáváš
Včas chci být tvůj nejlepší přítel
Eastsideská láska žije na západním konci
Knock out, but boy, you better come to
Don't die, you know the truth is some do
Go write your message on the pavement
Burn so bright, I wonder what the wave meant
Sražen, ale stejně sem přijď
Neumři, víš že pravda něco dělá
Běž napsat svou zprávu na chodník
Hoří tak jasně, žasnu nad tím, co ta vlna znamená
White heat is screamin' in the jungle
Complete the motion if you stumble
Go ask the dust for any answers
Come back strong with fifty belly dancers
Bílý žár křičí v džungli
Dokonči pohyb, jestli zakopneš
Zeptej se prachu na odpověď
Vrať se silná s padesáti břišními tanečníky
The world I love, the tears I drop
To be part of the wave, can't stop
Ever wonder if it's all for you
The world I love, the trains I hop
To be part of the wave, can't stop
Come and tell me when it's time to
Svět který miluji, slzy které mi padají
Aby byly součástí vlny, která nezastavuje
Někdy přemýšlím, jestli je to všechno pro tebe
Svět který miluji, vlaky, přes které skáču
Aby byly součástí vlny, která nezastavuje
Pojď a řekni mi, kdy je čas
Sweetheart is bleeding in the snow cone
So smart, she's leading me to ozone
Music, the great communicator
Use two sticks to make it in the nature
Zlatíčko krvácí ve sněhovém kuželu
Tak chytrá, vede mě k ozonu
Hudba - ohromný komunikátor
Použij dva klacky, abys to zvládl v přírodě
I'll get you into penetration
The gender of a generation
The birth of every other nation
Worth your weight, the gold of meditation
Dostanu tě do proniknutí
Rod generace
Narozeniny každého jiného národa
Hodnota tvé váhy, zlato meditace
This chapter's gonna be a close one
Smoke rings, I know you're gonna blow one
All on a spaceship perseverin'
Use my hands for everything but steerin'
Tahle kapitola bude uzavřena
Kouřové kruhy, vím, že jeden vyfoukneš
Všechno ve vesmírné lodi přetrvává
Použij moje ruce ke všemu, ale řiď
Can't stop the spirits when they need you
Mop tops are happy when they feed you
J. Butterfly is in the treetop
Birds that blow the meaning into bebop
Nepřestávej s alkoholem, když tě potřebuje
Vršky mopů jsou veselé, když tě krmí
J. Motýl je na vrcholu stromu
Ptáci, kteří pískají význam do jazzu
The world I love, the tears I drop
To be part of the wave, can't stop
Ever wonder if it's all for you
The world I love, the trains I hop
To be part of the wave, can't stop
Come and tell me when it's time to
Svět který miluji, slzy které mi padají
Aby byly součástí vlny, která nezastavuje
Někdy přemýšlím, jestli je to všechno pro tebe
Svět který miluji, vlaky, přes které skáču
Aby byly součástí vlny, která nezastavuje
Pojď a řekni mi, kdy je čas
Wait a minute, I'm passing out, win or lose
Just like you
Far more shocking than anything I ever knew
How 'bout you?
Počkej minutu, omdlívám
Vyhrát nebo prohrát, zrovna jako ty
Daleko víc šokující
než cokoliv co jsem kdy viděl, a co ty?
Ten more reasons why I need somebody new
Just like you
Far more shocking than anything I ever knew
Right on cue
Deset dalších důvodů
proč potřebuji někoho nového, zrovna jako ty
Daleko víc šokující
než cokoliv co jsem kdy viděl přímo na zavolanou
Can't stop, addicted to the shindig
Chop top, he says I'm gonna win big
Choose not a life of imitation
Distant cousin to the reservation
Nepřestávej být závislý na party
Nejvyšší polda řekl: "Hodně vyhraji"
Nevyber si život imitace
Vzdálený bratranec do rezervace
Defunct the pistol that you pay for
This punk, the feeling that you stay for
In time I want to be your best friend
Eastside love is living on the west end
Nefunkční pistole za kterou si zaplatil
Tenhle výtržník, pocit, že tu zůstáváš
Včas chci být tvůj nejlepší přítel
Eastsideská láska žije na západním konci
Knock out, but boy, you better come to
Don't die, you know the truth is some do
Go write your message on the pavement
Burn so bright, I wonder what the wave meant
Sražen, ale stejně sem přijď
Neumři, víš že pravda něco dělá
Běž napsat svou zprávu na chodník
Hoří tak jasně, žasnu nad tím, co ta vlna znamená
Kick start the golden generator
Sweet talk but don't intimidate her
Can't stop the gods from engineering
Feel no need for any interfering
Nastartuj zlatý generátor
Mluv sladce ale nezastraš ji
Nezastavíš bohy ze strojírenství
Necítíš potřeby pro nějaké zasahování
Your image in the dictionary
This life is more than ordinary
Can I get two, maybe even three of these?
Comin' from a space to teach you of the Pleiades
Tvá představa ve slovníku
Tenhle život je víc než obyčejný
Můžu dostat dvě, možná i tři z těchhle
Přišli z vesmíru, aby tě učili o plejádách
Can't stop the spirits when they need you
This life is more than just a read through
Nepřestávej s alkoholem, když tě potřebují
Tenhle život je víc, než jen na pročítání.

Text pridala Veverka

Text opravil Kwyjibo

Videa přidal Louis16

Preklad pridala Lucy-Nka

Preklad opravil falazure

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

By The Way

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.