Playlisty Pokec
Reklama

Fool (If You Think It's Over) - text, preklad

playlist Playlist
A dying flame, you're free again
Who could love and do that to you
All dressed in black, he won't be coming back
Save your tears, you've got years and years
The pains of seventeen's
Unreal they're only dreams
Save your crying for the day
Umírající plameni, jsi znovu volný
Kdo mohl milovat a udělat to pro vás
Celý oblečený v černé, on se nechce vrátit zpět
Ušetři své slzy, máš roky a roky
Bolestí sedmnácti je
Zdánlivě jsou jen sny
Ušetři svůj pláč pro den
Fool if you think it's over
'Cos you said goodbye
Fool if you think it's over
I'll tell you why
New born eyes always cry with pain
At the first look at the morning sun
You're a fool if you think it's over
It's just begun
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Protože jsi řekl sbohem
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Já ti řeknu proč
Nově narozené oči vždy pláčou s bolestí
Na první pohled v ranním slunci
Jsi blázen, pokud si myslíš, že je po všem
Jen to začne
Miss teenage dream, such a tragic scene
he knocked your crown and ran away
First wound of pride and how you cried and cried
But save your tears you've got years and years
Dívka dospívajících snů, tak tragická scéna
On shodil tvou korunu a utekl pryč
První rána pýchy a jak jsi vykřikl a vykřikl
Ale ušetři své slzy, máš roky a roky
Fool if you think it's over
'Cos you said goodbye
Fool if you think it's over
I'll tell you why
New born eyes always cry with pain
At the first look at the morning sun
You're a fool if you think it's over
It's just begun
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Protože jsi řekl sbohem
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Já ti řeknu proč
Nově narozené oči vždy pláčou s bolestí
Na první pohled v ranním slunci
Jsi blázen, pokud si myslíš, že je po všem
Jen to začne
I'll buy your first good wine
We'll have a real good time
Save your crying for the day
That may not come but anyone
Who had to pay would laugh at you and say
Koupím ti první dobré víno
Budeme mít opravdoví dobrý čas
Ušetři svůj pláč pro den
To nemusí přijít, ale někdo
Kdo měl platit by se ti smál a řekl
Fool if you think it's over
'Cos you said goodbye
Fool if you think it's over
I'll tell you why
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Protože jsi řekl sbohem
Blázne, pokud si myslíš, že je po všem
Já ti řeknu proč

Text pridala Wracker15

Videa přidali veverka09, MusicGuy

Preklad pridal MusicGuy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.