Playlisty Pokec
Reklama

Ohne mein Team - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro: Bonez MC]
Zu sechst im Mercedes
Weil alle Jungs müssen mit
Ein bisschen Sekt für die Mädels
Und auf hundert ein'n Fick
Kein Gesetz, keine Regeln
Lass uns Kohle verdien'n
Weil so lässt es sich leben
Und niemals ohne mein Team
[Úvod: Bonez MC]
Šiesti v Mercedese
Pretože všetci chlapci musia ísť
Trochu šumivého vína pre dievčatá
A na stovke š*k
Žiadny zákon, žiadne pravidlá
Nechaj nás uhlie zarábať
Pretože to je spôsob, ako žiť
A nikdy bez môjho tímu
[Part 1: RAF Camora]
Ich schließe die Tür des Apartments
Wenn die Party komplett ist
Monika, Sarah, Belinda
Von Instagram auf meine Guestlist
Menthol in der Kippe, Soda im Drink
'Ne Chick will, dass ich für sie „So lala“ sing'
Sie will mich intim
Ich kooperiere nicht ohne mein Team!
Die Sonne scheint durch die Gardine
Hautfarbe: Ovomaltine
Kokain in der Kabine zu zweit
Der Tod hat die Todespapiere verteilt
All meine Arabs sind heute Latinos
Chica, ¿qué pasa?, die Boys sind amigos
Sie passt mir den Joint, lass' die Homies dran zieh'n
Gesmokt wird nie ohne mein Team!
[Časť 1: RAF Camora]
Zatváram dvere apartmánu
Keď moja párty kompletná je
Monika, Sarah, Belinda
Z Instagramu na mojom zozname hostí
Mentol v ohorku, sóda v nápoji
Pusinka chce, aby som pre ňu spieval „Tak lala“
Chce ma intímne
Nespolupracujem bez môjho tímu!
Slnko svieti cez záclony
Farba kože: ovaltín
Kokaín v kabíne po dvoch
Smrť rozdala úmrtné listy
Všetci moji Arabi sú dnes Latino
Pusinka, ¿čo sa deje?, chlapci sú priatelia
Podáva mi joint, nechávam kamošov zaradom potiahnuť
Nikdy sa nefajčí bez môjho tímu!
[Hook]
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Hamburg, Berlin, West-Wien
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Hamburg, Berlin, West-Wien
Nie ohne, ohne mein Team
[Hook]
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Hamburg, Berlín, západná Viedeň
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Hamburg, Berlín, západná Viedeň
Nikdy bez, bez môjho tímu
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Ballern, ballern
Nicht um zwölf Uhr, aber dreizehn Uhr ist schon okay
Ein'n jallern, zwei jallern
Ab dreizehn Uhr ist schon okay
Ein Glas Yamazaki
Nicht schon um zwölf, aber eins ist okay
Jeden Tag eine Party
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Strieľať, strieľať
Nie o dvanástej hodine, ale trinásta hodina je už v poriadku
Jeden výkrik, dva výkriky
Od trinástej hodiny je to už v poriadku
Jeden pohár Yamazaki
Nie už o dvanástej, ale jedna je v poriadku
Každý deň párty
[Part 2: Maxwell]
Trete nicht auf, nicht ohne mein Team
Keiner hier nimmt uns die Philosophie
Alles betäubt – Lidocain
Frag nicht, wie viel ich am Kilo verdien'
Ein Chick in der Linken, ein Chick in der Rechten
Wir sehen uns beim Echo, Liste von Maxwell
Bring mir den Rum, eine Kiste vom Besten
Brauch' kein Hotel, Baby, ficken im Backstage
Was heute passiert, wird morgen verdrängt
Lass' mich am Strand von der Sonne verbrenn'n
Sie komm'n mit den Cops, ich komm' mit der Gang
In Sachen Gewalt sind wir zu konsequent
Alle aus Ghana sind heut Brasilianer
Prince Boateng von der Copacabana
Koma sein Vater, die Drogen sind clean
Alle woll'n mich oben-ohne bedien'n, doch nie ohne mein Team
[Časť 2: Maxwell]
Nevystupujem, nie bez môjho tímu
Nikto tu nevezme nám tú filozofiu
Všetko omámené - lidokaín
Nepýtaj sa, ako veľa na kilá zarábam
Sliepočka vľavo, sliepočka vpravo
Vidíme sa pri Echu, zozname od Maxwella
Prines mi rum, škatuľu z najlepšieho
Nepotrebujem žiadny hotel, miláčik, š*káme v zákulisí
Čo sa dnes stane, bude zajtra potlačené
Nechaj ma na pláži slnkom sa spáliť
Oni prídu s polišmi, prichádzam s gangom
Vo veciach násilia sme príliš dôslední
Každý z Ghany je dnes Brazílčan
Princ Boateng z Copacabany
Kóma jeho otec, drogy sú čisté
Všetci chcú mňa hore-bez obsluhovať, ale nikdy bez môjho tímu
[Hook]
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Hamburg, Berlin, West-Wien
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Nie ohne, ohne mein Team
Hamburg, Berlin, West-Wien
Nie ohne, ohne mein Team
[Hook]
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Hamburg, Berlín, západná Viedeň
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Nikdy bez, bez môjho tímu
Hamburg, Berlín, západná Viedeň
Nikdy bez, bez môjho tímu
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Ballern, ballern
Nicht um zwölf Uhr, aber dreizehn Uhr ist schon okay
Ein'n jallern, zwei jallern
Ab dreizehn Uhr ist schon okay
Ein Glas Yamazaki
Nicht schon um zwölf, aber eins ist okay
Jeden Tag eine Party
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Strieľať, strieľať
Nie o dvanástej hodine, ale trinásta hodina je už v poriadku
Jeden výkrik, dva výkriky
Od trinástej hodiny je to už v poriadku
Jeden pohár Yamazaki
Nie už o dvanástej, ale jedna je v poriadku
Každý deň párty
[Bridge: Bonez MC]
Zu sechst im Mercedes
Weil alle Jungs müssen mit
Ein bisschen Sekt für die Mädels
Und auf hundert ein'n Fick
Kein Gesetz, keine Regeln
Lass uns Kohle verdien'n
Weil so lässt es sich leben
Und niemals ohne mein Team
[Bridge: Bonez MC]
Šiesti v Mercedese
Pretože všetci chlapci musia ísť
Trochu šumivého vína pre dievčatá
A na stovke š*k
Žiadny zákon, žiadne pravidlá
Nechaj nás uhlie zarábať
Pretože to je spôsob, ako žiť
A nikdy bez môjho tímu
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Ballern, ballern
Nicht um zwölf Uhr, aber dreizehn Uhr ist schon okay
Ein'n jallern, zwei jallern
Ab dreizehn Uhr ist schon okay
Ein Glas Yamazaki
Nicht schon um zwölf, aber eins ist okay
Jeden Tag eine Party
[Post-Hook: RAF Camora & Bonez MC]
Strieľať, strieľať
Nie o dvanástej hodine, ale trinásta hodina je už v poriadku
Jeden výkrik, dva výkriky
Od trinástej hodiny je to už v poriadku
Jeden pohár Yamazaki
Nie už o dvanástej, ale jedna je v poriadku
Každý deň párty
[Outro]
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, he-e-ey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, he-e-ey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, he-e-ey
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, he-e-ey
[Outro]
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, he-e-ej
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, he-e-ej
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, he-e-ej
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, he-e-ej

Text pridala DominikaD6

Video přidala DominikaD6

Preklad pridala DominikaD6

Preklad opravila DominikaD6

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Palmen aus Plastik

RAF Camora texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.