Playlisty Pokec
Reklama

Radio Ga Ga - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I'd sit alone and watch your light
My only friend through teenage nights
And everything I had to know
I heard it on my radio
Seděl jsem sám a sledoval tvé světlo
Můj jediný příteli v nocích během mého dospívání
A všechno co jsem musel vědět
Jsem slyšel na svém rádiu
You gave them all those old time stars
Through wars of worlds - invaded by Mars
You made em laugh, you made em cry
You made us feel like we could fly
Radio
Dalo jsi všem ony hvězdy starých časů
Přes Války světů- napadených Marsem
Lidi jsi umělo rozesmát i rozplakat
Dalo jsi nám pocit, že umíme létat
(Rádio)
So don't become some background noise
A backdrop for the girls and boys
Who just don't know or just don't care
And just complain when you're not there
You had your time, you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio
Tak se nestaň jen šumem v pozadí
Zákulisím pro kluky a holky
Co jen nevědí nebo se prostě nezajímaj
A jen si stěžují, když už tu nejsi
Mělo jsi svůj čas, mělo si svou sílu
Tvůj nejlepší čas ale ještě přijde
Rádio
All we hear is radio ga ga
Radio goo goo, Radio ga ga
All we hear is radio ga ga
Radio blah blah
Radio, what's new?
Radio, someone still loves you!
Vše, co slyšíme je Rádio ga ga
Rádio gu gu
Rádio ga ga
Vše, co slyšíme je Rádio ga ga
Rádio, bla, bla
Rádio, co je nového?
Rádio - někdo tě stále má rád
We watch the shows-we watch the stars
On videos for hours and hours
We hardly need to use our ears
How music changes through the years
Sledovali jsme hudební show, sledovali jsme hudební hvězdy
Na videích, po hodiny a hodiny
Sotva k tomu potřebujeme používat náš sluch
Jak se hudba za ty roky změnila ..
Let's hope you never leave old friend
Like all good things on you we depend
So stick around cos we might miss you
When we grow tired of all this visual
You had your time - you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio - Radio
Doufáme, že nás nikdy neopustíš, starý příteli
Jako na všechny dobré věci, na tebe spoléháme
Tak tu s námi zůstaň, protože bys nám chybělo
až se unavíme ze všech těch vizuálních vjemů
Mělo jsi svůj čas- mělo si svou sílu
Tvůj nejlepší čas ale ještě přijde
Rádio
All we hear is radio ga ga
Radio goo goo, radio ga ga
All we hear is radio ga ga
Radio goo goo, Radio ga ga
All we hear is radio ga ga
Radio blah blah
Vše, co slyšíme je Rádio ga ga
Rádio gu gu
Rádio ga ga
Slyšíme jen Rádio ga ga
Rádio gu gu
Rádio ga ga
Vše, co slyšíme je Rádio ga ga
Rádio, bla, bla
Rádio, co je nového?
Rádio - někdo tě stále má rád
Radio, what's new?
Someone still loves you!
Rádio ga ga
Rádio ga ga
Rádio ga ga
Rádio
Radio Ga Ga
Radio Ga Ga
Radio Ga Ga
You had your time - you had the power
You've yet to have your finest hour
Radio - Radio
Mělo jsi svůj čas i svou sílu
Tvůj nejlepší čas ještě přijde
Rádio

Text pridala jameswhildlea

Videa přidali Sigur, barnajka

Preklad pridala Sheila121

Preklad opravil Starkiller1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.