Playlisty Pokec
Reklama

Hammer To Fall - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Yeah
Here we stand or here we fall
History won't care at all
Make the bed, light the light
Lady Mercy won't be home tonight
Zde budeme stát či padneme
Historie se nebude ptát
Ustel postel, rozsviť světlo
Lady Milost dnes v noci domů nepřijde
Yeah, you don't waste no time at all
Don't hear the bell but you answer the call
It comes to you as to us all
We're just waiting for the hammer to fall, yeah
Neztrácíš vůbec čas
Neslyšíš zvonění, ale zvedáš telefon
Přichází to k tobě jako k nám všem
Že pouze čekáme, až uhodí kladivo
Oh every night and every day
A little piece of you is falling away
But lift your face, the western way
Build your muscles as your body decays
Ach, každou noc a každý den
Malý střípek tebe odpadává pryč
Ale pozvedni hlavu západním směrem
Posilni tělo, i když se rozpadá
Yeah, toe your line and play their game
Yeah, let the anaesthetic cover it all
Till one day they call your name
You know it's time for the hammer to fall, yeah
Drž se svých hranic a hraj jejich hru
Nech anestetikum, ať se o to postará
Až jednoho dne zavolají tvé jméno
Zvíš, že přišel čas, kdy padne kladivo
Rich or poor or famous
For your truth it's all the same (oh no, oh no)
Oh lock your door but rain is pouring
Through your window pane (oh no)
Baby now your struggle's all in vain
Bohatý nebo chudý nebo slavný
Pro tvou pravdu je to vše totéž (ach ne, ach ne)
Zamkneš dveře, avšak déšť protéká
Přes tvou okenní tabuli (ach ne)
Zlato, tady jsou všechny tvé snahy marné
For we who grew up tall and proud
In the shadow of the mushroom cloud
Convinced our voices can't be heard
We just wanna scream it louder and louder and louder
Pročež my vyrostli do výše a pýchy
Ve stínu atomového hřibu
Přesvědčeni, že naše hlasy nemohou být vyslyšeny
Chceme jen křičet hlasitěji a hlasitěji a hlasitěji
What the hell we fighting for?
Just surrender and it won't hurt at all
You just got time to say your prayers
While you're waiting for the hammer to, hammer to fall
Za co to ksakru bojujeme?
Jen se vzdej a už to nebude více bolet
Zbývá čas jen k tomu, abys vyřkl své modlitby
Zatímco čekáš, až kladivo, až kladivo uhodí
Hey... yes... it's going to fall
Hammer... you know... yeah, hammer to fall
While you’re waiting for the hammer to fall
Give it to me one more time
Hej, no ano, už padá
Kladivo, však ty víš, kladivo uhodí
Zatímco čekáš, až padne kladivo
Dopřej mi to ještě jednou

Text pridala jameswhildlea

Text opravila SHinata

Videa přidali suphater, Moonblade, barnajka

Preklad pridala Sheila121

Preklad opravila SHinata

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.