Playlisty Pokec
Reklama

Bohemian Rhapsody - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide,
No escape from reality.
Je to naozajstný život?
Je to iba sen?
Uviazol som pod lavínou,
pred realitou nemožno utiecť.
Open your eyes,
Look up to the skies and see,
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
Because I'm easy come, easy go,
Little high, little low,
Anyway the wind blows doesn't really matter to me, to me.
Otvor oči,
Pozri sa na nebo a uvidíš,
Som len chudobný chlapec, nepotrebujem súcit,
pretože ma ľahko získaš, ľahko stratíš,
chvíľu veselý, chvíľu smutný.
Nech už vietor fúka akokoľvek, príliš mi na tom nezáleží.
Mama, just killed a man,
Put a gun against his head,
Pulled my trigger, now he's dead.
Mama, life had just begun,
But now I've gone and thrown it all away.

Mami, práve som zabil muža
priložil pištoľ k jeho hlave,
stlačil som spúšť, teraz je mŕtvy.
Mami, život práve začal,
ale šiel som a všetko zahodil.
Mama, ooh,
Didn't mean to make you cry,
If I'm not back again this time tomorrow,
Carry on, carry on as if nothing really matters.
Mami, ooo,
nechcel som ťa rozplakať,
ak nebudem zajtra o takomto čase späť,
Pokračuj, pokračuj, ako by na ničom nezáležalo.
Too late, my time has come,
Sent shivers down my spine,
Body's aching all the time.
Goodbye, everybody, I've got to go,
Gotta leave you all behind and face the truth.
Neskoro nadišiel môj čas,
zamrazilo ma v chrbte,
telo ma stále bolí.
Zbohom, všetci, už musím ísť,
musím vás všetkých opustiť a čeliť pravde.
Mama, ooh (anyway the wind blows),
I don't wanna die,
I sometimes wish I'd never been born at all.
Mami, ooo (akokoľvek fúka vietor),
nechcem umrieť,
niekedy si želám, aby som sa nikdy nenarodil.
I see a little silhouetto of a man,
Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?
Vidím maličkú siluetu muža,
Chvastal, chvastal, dokážeš zatancovať Fandango?
Thunderbolt and lightning,
Very, very frightening me.
(Galileo) Galileo.
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro
Magnifico.
Blesk a búrka,
ma veľmi desí.
(Galileo) Galileo,
(Galileo) Galileo,
Galileo Figaro,
Magnifico
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family,
Spare him his life from this monstrosity.
Som len chudobný chlapec, nikto ma nemá rád.
On je len chudobný chlapec z chudobnej rodiny.
Zachráňte ho z tejto obludnosti
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let him go!)
Bismillah! We will not let you go. (Let me go!)
Will not let you go. (Let me go!)
Never, never let you go
Never let me go, oh.
No, no, no, no, no, no, no.
Oh, mama mia, mama mia (Mama mia, let me go.)
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Ľahko získaš, ľahko stratíš, necháte ma ísť?
Bismillah *! Nie, nenecháme ťa ísť. (Nechajte ho ísť!)
Bismillah! Nenecháme ťa ísť. (Nechajte ho ísť!)
Bismillah! Nenecháme ťa ísť. (Nechajte ma ísť!)
Nenecháme ťa ísť. (Nechajte ma ísť!)
Nikdy, nikdy ťa nenecháme ísť.
Nikdy ma nenechajú ísť, oh!
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
Ó, mama mia, mama mia (Mama mia, nechajte ma ísť.)
Belzebub má diabla aj pre mňa, pre mňa, pre mňa.
So you think you can stone me and spit in my eye?
So you think you can love me and leave me to die?
Oh, baby, can't do this to me, baby,
Just gotta get out, just gotta get right outta here.
Takže si myslíš, že mnou môžeš opovrhovať a pľuvať mi do tváre?
Takže si myslíš, že ma môžeš milovať a nechať ma zomrieť?
Ó, dievča, to mi nemôžeš urobiť, dievča,
len sa musím dostať, len sa musím odtiaľto dostať.
(Oh, yeah, oh yeah) (Oh, yeah, oh yeah)
Nothing really matters,
Anyone can see,
Nothing really matters,
Nothing really matters to me.
Na ničom skutočne nezáleží,
každý to vidí,
na ničom skutočne nezáleží,
mne na ničom skutočne nezáleží.
Anyway the wind blows. Nech už vietor fúka akokoľvek

Text pridala jameswhildlea

Text opravil Jeremias

Videa přidali Ejyou, barnajka

Preklad pridal Jeremias

Preklad opravil Jeremias

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.