Playlisty Pokec
Reklama

Sober ft. G-Eazy - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Charlie Puth]
Ooh, I know that I'll regret this when I'm sober
But every shot I'm getting closer, getting closer
Is it true that 80 proof is the reason I'm with you?
Oh, I know that I'll regret this when it's over
Ooh-ooh ooh ooh (you know)
Ooh-ooh ooh (story of my whole life haha)
I just know that I'll regret this when it's over
[Charlie]
Ooh, já vím, že toho budu litovat, až budu střízlivý
Ale s každým panákem se dostávám blíž a blíž
Je to pravda, že 80% alkohol je důvod proč jsem s tebou?
Oh, já vím, že toho budu litovat, až to skončí
Ooh-ooh ooh ooh (ty víš)
Ooh-ooh ooh (příběh mého života, haha)
Prostě vím, že toho budu litovat, až to skončí
[G-Eazy]
Eazy
Uh, yeah, I might regret this when tomorrow comes
But, them drunk nights are more fun than sober ones
With every shot, they're like "Aww, here Kobe comes"
But I got this bad bitch trying to throw me buns
If I listened to my Uncs, all them older ones
They all talk about karma, how it slowly comes (uh)
But, life is short, enjoy it while you're young
Spend my bank account tonight and have to borrow funds
It all started with a light glass
Now I'm asking "How long could tonight last?"
Man, she had an eeh face with a tight ass
If I had a shot less, then I might pass
But, I'm faded and I got a little sedated
I can't believe we made it, every night we celebrate it
I live like Jim Morrison, no telling where I'll take it
I take her to her room and I tell her, "Get naked"
[G-Eazy]
Jednoduše
Uh, yeah, Možná toho budu litovat až přijde zítřek
Ale, ty opilé noci jsou větší zábava než ty střízlivé
S každým panákem jsem jako" Oo, přichází ten zloduch"
Ale mám tu zlou děvku snažící se mě dostat z kolejí
Kdybych poslouchal mé strýce, všechny ty starší
Všichni mluví o karmě, jak pomalu přichází (uh)
Ale život je krátký, tak si ho užij, dokud si mladý
Utratil jsem všechen svůj bankovní účet dneska a budu si muset půjčit z fondů
Všechno to začalo tenkým sklem
Teď se ptám: "Jak dlouho vydrží takhle noc?"
Chlape, ona má ten "ooh" obličej a úzkou prdel
Pokud bych pil míň, asi bych prošel
Ale, jsem bledý a trochu sjetý
Nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali, každou noc to oslavujeme
Žiju jako Jim Morrison, nedokážu říct, kam se dostanu
Vezmu jí do jejího pokoje a řeknu jí "Svleč se"
[Charlie]
Ooh, I know that I'll regret this when I'm sober
But every shot I'm getting closer, getting closer
Is it true that 80 proof is the reason I'm with you?
Oh, I know that I'll regret this when it's over
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
I just know that I'll regret this when it's over
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
I just know that I'll regret this when it's over
[Charlie]
Ooh, vím, že toho budu litovat až vystřízlivím
Ale s každým panákem se dostávám blíž a blíž
Je to pravda, že 80 procentní alkohol je důvod proč jsem s tebou?
Oh, já vím, že toho budu litovat, až to skončí
Ooh-ooh ooh ooh
Prostě vím, že toho budu litovat, až to skončí
Ooh-ooh ooh
Prostě vím, že toho budu litovat, až to skončí
[G-Eazy]
I slipped up with my ex and I smashed again
Stayed over, now she's about to get attached again
Walls built up around, they come crashing in
Passed out at six A.M., but she's up at ten
Doing this was not in my plans
She got up and saw rubbers in the trash can
Hoop earrings, some bitch left on my nightstand
Cussed me out and stormed off like "Alright then" (uh)
On both sides, that was bad for form
Why do people do things that be bad for 'em?
Say we done with these things, then we ask for 'em
When the sun comes down, then we transform
Yeah, you can probably bet this
By this time tomorrow, I'll probably regret this
Try, but it all falls down like Tetris
No telling where that 80 proof gets us
[G-Eazy]
Uklouzl jsem ke svojí ex a znovu jsem to rozbil
zůstal přes noc, teď vím, že se zase bude chtít připoutat ke mně
Stavím kolem sebe zdi, přicházejí aby je rozbily
Odpadnu v 6 ráno, ale ona je vzhůru v 10
Dělat tohle nebylo vůbec v mém plánu
Vzbudila se a viděla gumy v odpadcích
Kruhové náušnice, nějaká kurva je nechala u mě na nočním stolku
Vyhodila mě a zabouřila něco jako "ok teda"
Na dvou stranách, to byl špatný nápad
Proč lidi dělaj věci, který pro ně jsou špatný?
Říkám, že jsem s nima skončil, ale pak si o ně žádám
Když zapadne slunce, tak se přeměním
yeah, asi si na to můžeš vsadit
Zítra v tuhle dobu toho asi budu litovat
Snažím se, ale všechno to padá jako v Tetris
Nedokážu říct, když mě ten vysokoprocentní alkohol dostal

[Charlie]
Ooh, I know that I'll regret this when I'm sober
But every shot I'm getting closer, getting closer
Is it true that 80 proof is the reason I'm with you?
Oh, I know that I'll regret this when it's over
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
I just know that I'll regret this when it's over
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
I just know that I'll regret this when it's over
[Charlie]
Ooh, vím, že toho budu litovat, až vystřízlivím
Ale s každým panákem se dostávám blíž a blíž
Je to pravda, že tenhle vysokoprocentní alkohol je důvod proč jsem s tebou?
Oh, vím, že toho budu litovat až to skončí
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
vím, že toho budu litovat až to skončí
Ooh-ooh ooh ooh, ooh-ooh ooh
vím, že toho budu litovat až to skončí

Text pridala RileyDavis

Video přidala RileyDavis

Preklad pridala RileyDavis

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.