Playlisty Pokec
Reklama

Common People - text, preklad

playlist Playlist
She came from Greece she had a thirst for knowledge
She studied sculpture at St Martin's college
That's where I...
Caught her eye
Přijela z Řecka, toužila po vzdělání
Studovala sochařství na Univerzitě sv. Martina
A právě tam...
Mi padla do oka
She told me that her Dad was loaded
I said "In that case I'll have rum and coca-cola."
She said "Fine"...
And then in thirty seconds time she said
Řekla mi, že její táta je ve vatě
Já na to: "V tom případě si dám rum s kolou."
Odpověděla: "Fajn"...
A po třiceti sekundách dodala
"I want to live like common people
I want to do whatever common people do
I want to sleep with common people
I want to sleep with common people like you."
"Chci žít jako obyčejní lidé
Chci dělat to, co obyčejní lidé
Chci spát s obyčejnými lidmi
Chci spát s obyčejnými lidmi, jako jsi ty."
Oh what else could I do?
I said "I'll see what I can do."
No co jsem tak měl dělat?
Tak já: "Uvidíme, co pro tebe můžu udělat."
I took her to a supermarket
I don't know why, but I had to start it somewhere
So it started... There
I said "Pretend you've got no money."
But she just laughed an said "Oh you're so funny."
I said "Yeah?
Well I can't see anyone else smiling in here
Vzal jsem ji do supermarketu
Nevím proč, ale musel jsem někde začít
Takže to začalo... Tam
Řekl jsem: "Dělej jako, že nemáš peníze."
Ale začala se smát a řekla "Jsi vtipálek".
Já na to: "Jo?
No, ale nevidím, že by se někdo jiný smál
Are you sure you want to live like common people
You want to see whatever common people see
You want to sleep with common people
You want to sleep with common people like me?"
Jsi si jistá, že chceš žít, jako obyčejní lidé
Chceš vidět, co vidí běžní lidé
Chceš spát s obyčejnými lidmi
Chceš spát s obyčejnými lidmi, jako jsem já?"
But she didn't... Understand
She just smiled and held my hand
Jenže ona nechtěla... porozumět
Jen se zaculila a chytla mě za ruku
Rent a flat above a shop
Cut your hair and get a job
Smoke some fags and play some pool
Pretend you never went to school
But still you'll never get it right
Cause when you're laid in bed at night
Watching roaches climb the wall
If you called your dad he could stop it all, yeah
Pronajmi si byt nad obchodem
Ostříhej se a najdi si práci
Dej si pár brk a zahraj si kulečník
Dělej jako žes nikdy nebyla ve škole
I když to pořád nebude ono
Protože až budeš ležet v posteli
Sledovat šváby lezoucí po stěně
a zavoláš otci, tak to může celé zastavit, jo.
You'll never live like common people
You'll never do what ever common people do
You'll never fail like common people
You'll never watch your life slide out of view
Nikdy nebudeš jako obyčejní lidé
Nikdy nebudeš dělat to, co obyčejní lidé
Nikdy neselžeš jako obyčejní lidé
Nikdy neuvidíš svůj život proklouzávat mezi prsty
And then dance, and drink, and screw
Because there's nothing else to do
A pak tančit a pít a šukat
Poněvadž není co jiného dělat
Sing along with the common people
Sing along and it might just get you through
Laugh along with the common people
Laugh along even though they're laughing at you
And the stupid things that you do
Because you think that poor is cool
Zazpívej si s obyčejnými lidmi
Zazpívej si a možná ti to dojde
Směj se s obyčejnými lidmi
Směj se s nimi, i když se budou smát tobě
A těm kravinám, co děláš
Protože si myslíš, že být švorc je "cool"
Like a dog lying in a corner
They will bite you and never warn you
Look out
Jako pes zahnaný do rohu
Vždy bez varování tě hryznou
Dej si pozor
They'll tear your insides out Roztrhají ti vnitřnosti
Cause everybody hates a tourist
Especially one who thinks it's all such a laugh
Yeah and the chip stain and grease will come out in the bath
Protože nikdo nemá rád turisty
Zvlášť ty, co si myslí, že je všechno jen sranda
Jo a pravda vypluje jako olej na vodě
You will never understand
How it feels to live your life
With no meaning or control
And with nowhere left to go
You are amazed that they exist
And they burn so bright whilst you can only wonder why
Nikdy nepochopíš
Jaké to je žít svůj život
Beze smyslu či kontroly
A když už nemáš kam jít
Jsi překvapena, že existuji
A že hoři tak žhavě, zatímco ty se jen divíš proč
Rent a flat above a shop
Cut your hair and get a job
Smoke some fags and play some pool
Pretend you never went to school
But still you'll never get it right
Cause when you're laid in bed at night
Watching... Roaches climb the wall
If you called your Dad he could stop it all, yeah
Pronajmi si byt nad obchodem
Ostříhej se a najdi si práci
Dej si pár brk a zahraj si kulečník
Dělej jako že si nikdy nebyla ve škole
I když to pořád nebude ono
Protože až budeš ležet v posteli
Sledovat... Šváby lezoucí po stěně
A zavoláš otci, tak to může celé zastavit, jo
Never live like common people
Never do what common people do
Never fail like common people
Never watch your life... Slide out of view
Nikdy nebudeš jako obyčejní lidé
Nikdy nebudeš dělat to, co obyčejní lidé
Nikdy neselžeš jako obyčejní lidé
Nikdy neuvidíš tvůj život... proklouzávat mezi prsty
And then dance, and drink... And screw
Because there's nothing else to do
A pak tančit a pít... A šukat
Protože není co jiného dělat
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
I want to live with common people like you
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty
Chci žít s obyčejnými lidmi, jako jsi ty

Text pridal Sigur

Text opravil Sigur

Videa přidal Sigur

Preklad pridal Sigur

Preklad opravil Sigur

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Different Class

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.