Playlisty Akcie
Reklama

Timekiller - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Go away, leave me alone
I feel your presence in my mind
The time seems to stop, I set you free
You calm my mind you calm my mind
Jdi pryč, nech mě samotného
Cítím tvou přítomnost v mé mysli
Čas jakoby se zastavil, já jsem tě osvobodil
Uklidňuješ mou mysl, uklidňuješ mou mysl
Make my dreams come true baby
Every time it seems to me
That fiction and reality melt together for eternity
Proměň mé sny ve skutečnost, zlato
Pokaždé se mi zdá
Že fikce a reality se míchají dohromady na věčnost
Liquid words dropping down the stairs
Filling the emptiness with sense
You and me on the floor floating on our sensibility
Tekutá slova padají dolů po schodech
Vyplňují prázdnotu smyslem
Ty a já na zemi plaveme na naší senzibilitě
You need a timekiller and you don't understand
I am like quicksand, lick it from my hand
I am your timekiller, I let your mind expand
I am like quicksand, lick it from my hand
Potřebuješ zabijáka času a nechápeš
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Jsem tvůj zabiják času, nechám tvou mysl rozvést
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Tick tock, tick tock madness comes tonight
What's reality compared to me
I rest on the bed and I'm sure I slowly get mad
Tik tok, tik tok šílenství přichází dnes večer
Co je skutečnost v porovnání se mnou
Odpočívám na posteli a jsem si jist, že pomalu blázním
I'm in a state of mind which makes me blind
For the fact that I'm a man
I'm here to stay forever but not today
Jsem stav mysli, který mě oslepuje
Pro fakt, že jsem muž
Jsem tu, abych zůstal navždy, ale ne dnes
You need a timekiller and you don't understand
I am like quicksand, lick it from my hand
I am your timekiller, I let your mind expand
I am like quicksand, lick it from my hand
Potřebuješ zabijáka času a nechápeš
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Jsem tvůj zabiják času, nechám tvou mysl rozvést
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
You need a timekiller and you don't understand
I am like quicksand, lick it from my hand
I am your timekiller, I let your mind expand
I am like quicksand, lick it from my hand
Potřebuješ zabijáka času a nechápeš
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Jsem tvůj zabiják času, nechám tvou mysl rozvést
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
In my heart is no place for you
And in my mind is no space for you
The exit already melted away
And now there's nothing left to say
V mém srdci není místo pro tebe
V mé mysli není prostor pro tebe
Východ už zmizel
A teď už nezbylo nic, co říct
You need a timekiller and you don't understand
I am like quicksand, lick it from my hand
I am your timekiller, I let your mind expand
I am like quicksand, lick it from my hand
Potřebuješ zabijáka času a nechápeš
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Jsem tvůj zabiják času, nechám tvou mysl rozvést
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
You need a timekiller and you don't understand
I am like quicksand, lick it from my hand
I am your timekiller, I let your mind expand
I am like quicksand, lick it from my hand
Potřebuješ zabijáka času a nechápeš
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky
Jsem tvůj zabiják času, nechám tvou mysl rozvést
Jsem jako tekoucí písek, vylízej to z mé ruky

Text pridala Izobel

Text opravila Izobel

Video přidala Izobel

Preklad pridala Izobel

Preklad opravila Izobel

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Daimonion

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.