Playlisty Akcie
Reklama

Rain - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Rain keeps falling down, down
Into the rivers of life
Into the oceans of this world
And back up into the sky
Déšť stále padá dolů, dolů
Do řek života
Do oceánů tohoto světa
A zpět nahoru na oblohu
Mountains of gold
Are shrinking in time
They vanish into space
Revealing your true face
Hory zlata
Ustupují časem
Mizí ve vesmíru
Odhalení tvé pravé tváře
What is the meaning of All-that-is
Just for a start
I can feel your smile
Right in my heart
Co má za význam vše co je
Jen na začátek
Cítím tvůj úsměv
Přímo v mém srdci
Time is calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The soul swirls around and round
Čas volá jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Duše se točí kolem do kola
Time is calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
My soul bursts into flames
Čas volá jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
Rain keeps falling down, down
Into the rivers of life
Into the oceans of this world
And back up into the sky
Déšť stále padá dolů, dolů
Do řek života
Do oceánů tohoto světa
A zpět nahoru na oblohu
Down on the ground
Everything goes cold
High up in the sky
There is no place to hide
Dolů na zem
Všechno jde do chladu
Vysoko na oblohu
Není místo, kam se schovat
Time is calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The soul swirls around and round
Čas volá jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Duše se točí kolem do kola
Time is calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
My soul bursts into flames
Čas volá jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
When you fell onto the ground
I came to warm you
Nothing seems real
It's just about what you feel
Když jsi dotýkala země
Přišel jsem tě ohřát
Nic se nezdá skutečné
Je to jen o tom, co cítíš
I am calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The souls burst into flame
Volá mě jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
I am calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The souls burst into flame
Volá mě jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
I am calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The souls burst into flame
Volá mě jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
I am calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The souls burst into flame
Volá mě jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů
I am calling name by name
Come back to me
Enchanted by the sound
The souls burst into flame
Volá mě jméno za jménem
Vrať se ke mně
Začarován hlasem
Má duše vtrhne do plamenů

Text pridala Izobel

Video přidala Izobel

Preklad pridala Izobel

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Black

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.