Pokec Playlisty
Reklama

Lullaby feat. Tori Kelly - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
All the time I have laid in your light
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?
Všechen ten čas sem ležela ve tvém světle
Když mě tvá láska v noci držela v bezpečí
Všechen ten čas, sem si byla jistá, že si byl můj
A předtím než si čas vyžádá naše sbohem
Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?
It's been a while since I last dreamt
Barely remember what it's like to dream
Finding it hard to get to sleep, too stressed
And there ain't anyone to sing a lullaby to me
Pretend shit doesn't get to me
And I suffer in silence when I'm hurting
A man's problems are his own
And it's my burden
Tossing and turning, trying to get to sleep
But I find it hard to switch off
When my mind's working
I ponder on things I shouldn't ponder on
Off the rails, my train of thought's wandering
Sick of pretending to be so happy
All the while my anxiety's away at me
My skin crawling, I look up to the sky
And it falls, the walls close in and it's
As if all the good in my life disappears
In an instant, that thing is just so distant
So seeing the ones who I love
The ones who love me
But I don't wanna tell em how I feel
In case they judge me
It's just me, wish
I could let somebody in
But I ain't ever been too trusting
Už je to chvíle, co sem naposledy snil
Sotva si vzpomínám, jaké je to snívat
Zjišťuju, že je těžké spát, tak vystresovaný
A není tu nikdo, kdo by mi zazpíval ukolébavku
Předstírat a nic nedostanu
Trpím v tichosti, když sem raněný
Problémy člověka jsou jeho vlastní
A to je moje břemeno
Převaluju a otáčím se, snažím se usnout
Ale je těžké vypnout
Když moje mysl stále pracuje
Přemýšlim o věcech, o kterých bych neměl
Vykolejený, můj vlak myšlenek putuje
Znechucený z předstírání, že sem šťastný
Po celou dobu je moje úzkost pryč
Mám husí kůži, podívám se na oblohu
a padá, stěny jsou blízko a je to jako kdyby se
všechno dobro v mým životě vytratilo
V okamžiku, je ta věc tak vzdálená
Takže vidím, ty kteři mě milují
Ty které miluji já
Ale nechci jim říkat, jak se citím já
V případě, že by mě odsuzovali
Jsem to jen já, přeju si
Abych k sobě mohl někoho pustit
Ale nikdy jsem nebyl tak důvěřivý
All the time I have laid in your light
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?
Všechen ten čas sem ležela ve tvém světle
Když mě tvá láska v noci držela v bezpečí
Všechen ten čas, sem si byla jistá, že si byl můj
A předtím než si čas vyžádá naše sbohem
Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?
I've barely had any sleep when I get up
Sick of all these nightmares and these night terrors
Like it's only when I'm in heaven that I sleep better
Might sleep better when I get up, I'm weak
It just makes my day harder, I wonder if
It would've been any different
If I had a father that I knew
Could it have helped shape the way that I grew?
But the point of things I never have went from
Being a reason for the things that I do
To just being an excuse that I'd use
I've gotta take responsibility for the things I do
Find something other than negativity for my fuel
But I feed off it, even when I don't seem bothered
I hide everything that's going on inside
Guess it's been a while since I've been honest
I need help
But I deny it and even lie to myself
Like I'm fine
Byl sem sotva vyspalý, když sem vstal
Znechucený ze všech těch nočních můr a noční děsů
Jako by to spaní bylo jen, když spím v nebi lepší
Mohl spát líp, když vstanu, sem slabý
Dělá to můj den těžší, zajímalo by mě
Jaký by byl rozdíl
Kdybych znal otce
Pomohlo by mi to vytvořit způsob, že sem vyrostl?
Ale smysl věcí, které sem nikdy neměl
Jsou důvody pro věci, které dělám
Jsou to jen výmluvy, které používám
Musím přijmout zodpovědnost za to, co dělám
Najít něco jiného, než negativa pro mohe palivo
Ale živím se z toho, dokonce i když nechci obtěžovat
Skryju všechno, co se uvnitř mě odehrává
Hádám, že už je to chvíle, co sem byl upřímný
Potřebuju pomoct
Ale popírám to a dokonce lžu sám sobě
Že jsem v pohodě
All the time I have laid in your light
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?
Všechen ten čas sem ležela ve tvém světle
Když mě tvá láska v noci držela v bezpečí
Všechen ten čas, sem si byla jistá, že si byl můj
A předtím než si čas vyžádá naše sbohem
Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?
I just wish someone would tell me it would be OK
But pessimism leads me to believe that it won't
To see even a glimmer of hope in the darkness
Is hard and depression is a slippery slope
I don't wanna do
What my dad did with a rope, though
So I carry on even though it's hard to
The only thing that's definite is death
And things always change
As long as you give em a chance to
Jen si přeju, aby mi někdo řekl, že to bude OK
Ale pesimismus mi říká, abych věřil, že nebude
Vidět záblesk naděje v temnot
Těžká a depresivní je kluzká plocha
Nechci udělat to
Co udělal můj otec s provazem, myslím
Takže jdu dál, i když to bude těžké
Jediná věc, která je jistá, je smrt
A věci se stále mění tak dlouho
Dokud jim dáš šanci
All the time I have laid in your light
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?
Všechen ten čas sem ležela ve tvém světle
Když mě tvá láska v noci držela v bezpečí
Všechen ten čas, sem si byla jistá, že si byl můj
A předtím než si čas vyžádá naše sbohem
Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?
(Can you sing me a last lullaby?) (Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?)
All the time I have laid in your light
When your love kept me safe through the night
All the time I was sure you were mine
And before time demands our goodbye
Can you sing me a last lullaby?
Všechen ten čas sem ležela ve tvém světle
Když mě tvá láska v noci držela v bezpečí
Všechen ten čas, sem si byla jistá, že si byl můj
A předtím než si čas vyžádá naše sbohem
Můžeš mi zazpívat poslední ukolébavku?

Text pridala Little_Sonny

Text opravil DevilDan

Videa přidali stfilomena, DevilDan

Preklad pridal EagleHeart

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.