Playlisty Pokec
Reklama

Where The Wild Wolves Have Gone - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

We fought the daylight
Any battle, any war
The call for blood worth dying for
Bojovali jsme v denním světle
Jakákoli bitva, jakákoli válka
Za volání krve stálo zemřít
We prayed for twilight
Side by side we stood as pack
But still tonight you won't come back
Modlili jsme se za soumrak
Bok po boku jsme stáli jako smečka
Ale přesto se dnes nevrátíš
The night is over
But in the morning don't lie dead
Remember all the blood we had
Noc skončila
Ale ráno nelež mrtvý
Pamatuj na všechnu tu krev, co jsme měli
And we'll meet where the wild wolves have gone
All we bleed in the armageddon storm
And we'll meet where the wild wolves have gone
All we need is the sacrament
A my se potkáme tam, kam divocí vlci odešli
Všichni krvácíme v bouři Armagedonu
A my se potkáme tam, kam divocí vlci odešli
Vše co potřebujeme, je svátost
We begged for mercy
Any hour, any day
To bring the nightfall we would pray
Škemrali jsme o milost
Každou hodinu, každý den
Modlili bychom se za příchod setmění
You left us bleeding
In a silver bullet rain
Still in this world you can't remain
Nechali jste nás krvácet
V dešti stříbrných kulek
Přesto v tomto světě nemůžete setrvat
The day is dawning
When dusk is calling out for blame
And on this empty grave your name
Den začíná
Když soumrak volá po vině
A na tomto prázdném hrobě je tvé jméno
And we'll meet where the wild wolves have gone
All we bleed in the armageddon storm
And we'll meet where the wild wolves have gone
All we need is the sacrament
A my se potkáme tam, kam divocí vlci odešli
Všichni krvácíme v bouři Armagedonu
A my se potkáme tam, kam divocí vlci odešli
Vše co potřebujeme je svátost

Text pridal Pennywise

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Preklad opravil AnnaKnypl

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.