Playlisty Pokec
Reklama

Saturday Satan - text, preklad

playlist Playlist
The moon is out and rising
And silent is the night
My face is pale and hiding
Behind the neon light
Měsíc je venku a povstává
A noc je tichá
Moje tvář je bledá a skrývající se
Za neonovým světlem
The seven is my number
Temptation is my game
I came from six feet under
And Satan...Satan is my name!
Sedmička je moje číslo
Pokušení je moje hra
Přišel jsem z šest stop pod zemí
A Satan...Satan je moje jméno!
At night I'm dressed as lover
I praise the morning star
Good evening little lady
Come join me in my car
I am the one you'll come to
A wolf is his best disguise
Don't say they never told you
The evil...evil never dies?
V noci jsme oděn jako milenec
Chválím ranní hvězdu
Dobrý večer, malá dámo
Pojď se mnou do mého auta
Já jsem ten jeden ke komu půjdeš
Vlk je jeho nejlepší přestrojení
Neříkej, že ti nikdy neřekli
Zlo...zlo nikdy neumírá?
Saturday Satan - See the devil is alive
Saturday Satan - Diabolic dynamite
Saturday Satan - See the evil in my eyes
Saturday Satan - I'm the devil in disguise
sobotní Satan - hleď ďábel je naživu
sobotní Satan - ďábelský dynamit
sobotní Satan - podívej se na zlo v mých očích
sobotní Satan - jsme ďábel v převleku
Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan!
I am the son of darkness
The pentagram's my sign
Believe me little darling
At midnight you'll be mine
I'll eat your soul for breakfast
Can't break my evil spell
My purgatory's waiting
Welcome...welcome you to hell
Jsem synem temnoty
Pentagram je můj znak
Věř mi, miláčku
O půlnoci budeš moje
Sním tvou duši k snídani
Nemůžeš prolomit mé zlé kouzlo
Moje očista čeká
Vítej...vítej v pekle
Saturday Satan - See the devil is alive
Saturday Satan - Diabolic dynamite
Saturday Satan - See the evil in my eyes
Saturday Satan - I'm the devil in disguise
sobotní Satan - hleď ďábel je naživu
sobotní Satan - ďábelský dynamit
sobotní Satan - podívej se na zlo v mých očích
sobotní Satan - jsme ďábel v převleku
Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan! Satan!

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil burca

Videa přidali Mr_Tommy, Bartolomeo

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil skripr

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.