Playlisty Pokec
Reklama

Coleus Sanctus - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Sanctus
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Sanctus
Coleus Dominus Sanctus Animus
Awake to life when carnal battle calls
bring up the force behind the Iron balls,
strong and bound to pale injection,
the rise of life and lust above the soul,
the might of instinct gone beyond control,
praise the saints for this er******
Zobudený k životu, keď pohlavný boj volá,
Priniesť silu za železnými guľami,
Silný a viazaný ku kôlnej injekcii,
Vzostup života a túžba nad dušou,
Sila inštinku išla mimo kontrolu,
Chváľ svätých za túto erekciu.
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of man,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of man,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
I pray to Father, Son, Testosterone
In darkest Night,
don't leave my mind alone
Stand!
Forever be my demon
the resurrection of the carnal bone,
the might of maleness turned to vital stone
cum and sanctify the semen.
Modlím sa k Otcovi, Synovi, testosterónu,
V najtemnejšej noci,
Nenechávaj moju myseľ samú,
Vstaň!
Buď navždy mojim démonom.
Vzkriesenie pohlavnej kosti,
Myseľ mužstva sa zmenila na vitálny kameň,
Vystrekni a posväť semeno.
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of men,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of men,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Sanctus
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Dominus Sanctus Animus
Coleus Sanctus
Coleus Dominus Sanctus Animus
And in the night, when hormones rise from dust,
when out of silence we are slaves to lust
Coleus Sanctus, be my saviour for all time.
A v noci, keď hormóny vystupujú z prachu,
keď z ticha sme otrokmi túžby
Coleus Sanctus buď môj záchranca po celý čas.
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of men,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
Coleus Sanctus, in the heart of the night,
Coleus Sanctus, mighty arm in the fight,
Coleus Sanctus, holy sanctum of men,
Ave Maria
Coleus Sanctus, v srdci noci,
Coleus Sanctus, silná ruka v bitke,
Coleus Sanctus, svätina muža,
Ave Maria
Coleus Dominus! Coleus Dominus!

Text pridal punkerAsh

Text opravila DikobrazPW

Videa přidali Ceska, CraigCool99

Preklad pridala DikobrazPW

Preklad opravila mala-LAJka

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.