Playlisty Pokec
Reklama

Beast of Gévaudan - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Beast of Gévaudan, feared no sword and feared no gun
Sent from heaven, the seventh of creatures
Beast of Gévaudan, for the wrath of God to come
Came to sanction the mass and the preachers
Gévaudanská bestie, nebála se žádného meče, nabála se žádné zbraně
Poslaná z nebes, sedmé ze stvoření
Gévaudanská bestie, protože hněv Boží přijde
Přišla posvětit mši a kazatele
Hunted by hundreds and never to be caught
Descent to wander, bring terror and take 'em all beyond
Lovena stovkami a nikdy chycena
Sestoupila toulat se, přinášet teror a vzít je všechny na druhou stranu
To the Father and the Son came the beast of Gévaudan
Terminator, a traitor, half wolf and half machine
To the prior and the nun came the beast of Gévaudan
A redeemer, believer, all fatal, mad and mean
Beast of Gévaudan
Pro Otce a Syna přišla Gévaudanská bestie
Ukončovatel, zrádce, napůl vlk a napůl stroj
Pro převora a jeptišku přišla Gévaudanská bestie
Vykupitel, věřící, vše osudové, šílená a zlá
Gévaudanská bestie
Beast of Gévaudan, Christ the force is on the run
Meant to feast on the treason of liars
Beast of Gévaudan, bring up Nemesis undone
Send the mass of profane to hellfire
Gévaudanská bestie, síla Krista je na útěku
Měla hodovat na zradě lhářů
Gévaudanská bestie, vychovala nehotovou Nemesis
Poslala mši rouhačů do pekelného ohně
Hunted by hundreds, all tempted to be fought
Ascent like thunder to tear down the enemies of God
Lovena stovkami, všichni v pokušení bojovat
Vystoupala jako hrom aby srazila nepřátele Boha
To the Father and the Son came the beast of Gévaudan
Terminator, a traitor, half wolf and half machine
To the prior and the nun came the beast of Gévaudan
A redeemer, believer, all fatal, mad and mean
Beast of Gévaudan
Pro Otce a Syna přišla Gévaudanská bestie
Ukončovatel, zrádce, napůl vlk a napůl stroj
Pro převora a jeptišku přišla Gévaudanská bestie
Vykupitel, věřící, vše osudové, šílená a zlá
Gévaudanská bestie
In the night no man can run from the beast of Gévaudan
No escape from the fate of a martyr born in pain
When all prayers said and done, tame the land of Gévaudan
And the curse of the beast will remain
V noci žádný člověk nemůže utéct před Gévaudanskou bestií
Žádný útěk před mučedníkem narozeným v bolesti
Když jsou všechny modlitby řečeny a ukončeny, zkroť zemi u Gévaudanu
A prokletí šelmy se vrátí
To the Father and the Son came the beast of Gévaudan
Terminator, a traitor, half wolf and half machine
To the prior and the nun came the beast of Gévaudan
A redeemer, believer, all fatal, mad and mean
Beast of Gévaudan
Pro Otce a Syna přišla Gévaudanská bestie
Ukončovatel, zrádce, napůl vlk a napůl stroj
Pro převora a jeptišku přišla Gévaudanská bestie
Vykupitel, věřící, vše osudové, šílená a zlá
Gévaudanská bestie

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.