Playlisty Pokec
Reklama

Armata Strigoi - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Stand up for God in the land of the fire
Bring on the madness you're born to destroy
Beyond the trail of Tartarean riders
Armata Strigoi
Povstaňte za Boha v zemi Ohně
Přivoďte Šílenství, jste zrozeni ničit
Za Stezkou Tartarských Jezdců
Armáda nemrtvých
Before the morning can break we retire
The searing heat of the sun we avoid
Await the dark proud Walachian fighters
Armata Strigoi
Před začátkem rána ustoupíme
Spalujícímu žáru Slunce se vyhýbáme
Očekávejte temnotu, pyšní valašští bojovníci
Armáda nemrtvých
We are the stormbound, the Avatar
We are the sons of God and sorrow
We are the ones who see no tomorrow
Suck up! Armata De Strigoi
Jsme svázáni s bouří, Vtělení
Jsme Synové Boha a Smutku
My jsme Ti, kteří nehledí na zítřek
Vysaj! Armáda upírů
We hail the cross and we kill by the Bible
For seven sins are defined to deploy
Along the front of Moldavian strikers
Armata Strigoi
Vzýváme Kříž a zabíjíme ve jménu Bible
Stanoveni rozestavit se za sedm Hříchů
Podél Předních Moldavských útočníků
Armáda nemrtvých
We pray for Mercy of Mother Maria
The sacred lie who gave birth to the boy
We drink the blood of the fallen believer
Armata Strigoi
Modlíme se za Milost Matky Marie
Svatá Lež, která porodila chlapce
Pijeme krev padlých věřících
Armáda nemrtvých
We are the stormbound, the Avatar
We are the sons of God and sorrow
We are the ones who see no tomorrow
Suck up! Armata De Strigoi
Jsme svázáni s bouří, Vtělení
Jsme Synové Boha a Strachu
My jsme Ti, kteří nehledí na zítřek
Vysaji! Armáda upírů
We are the stormbound, the Avatar
We are the sons of God and sorrow
We are the ones who see no tomorrow
Suck up! Armata De Strigoi
Jsme svázáni s bouří, Vtělení
Jsme Synové Boha a Strachu
My jsme Ti, kteří nehledí na zítřek
Vysaj! Armáda upírů

Text pridal Sidorovich

Text opravila gaap

Video přidal Sidorovich

Preklad pridala 0terush7

Preklad opravil Oxik49

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.