Playlisty Pokec
Reklama

Last Christmas - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému
Once bitten and twice shy
I keep my distance
but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me
Jednou spálený a dvakrát tolik plachý
Držím si odstup,
ale stále upoutáváš mou pozornost
Pověz baby, poznáváš mě ještě vůbec?
No, už je to rok, ani mě to nepřekvapuje
(Merry Christmas!)
I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again
(Veselé Vánoce!)
Zabalil jsem to a odeslal,
s poznámkou, říkající "Miluji tě", myslel jsem to tak
Teď už vím, jaký jsem to byl hlupák
Ale kdybys mě teď políbila,
vím, že bys mě znovu pobláznila
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému
(Oooh. Oooh My Baby) (Oooh. Oooh moje baby)
A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely on
Pokoj, přeplněný přáteli s unavenýma očima
Skrývám se před tebou a tvou ledovou duší
Můj Bože, myslel jsem, že jsi někdo, na koho se mohu spolehnout
Já? Hádám, že jsem pro tebe byl jen ramenem, na kterém se můžeš vyplakat
Me? I guess I was a shoulder to cry on Tvář milence s ohněm v srdci,
tajného muže, ale tys mě roztrhala na kusy
Oooh Oooh
Teď jsem našel skutečnou lásku, už mě nikdy nepoblázníš

A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Oooh Oooh
Now I've found a real love, you'll never fool me again
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
(odhodilas ho)
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému, výjimečnému
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
(You gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special, special
Loňské Vánoce jsem ti dal své srdce
Ale už na druhý den jsi ho odhodila
Tento rok, abych se uchránil před slzami,
ho dám někomu výjimečnému, výjimečnému
Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special, special
Tvář milence s ohněm v srdci,
(dal jsem ti své srdce)
tajného muže, ale tys mě roztrhala na kusy
(možná příští rok)
Dám srdce někomu, dám ho někomu výjimečnému
A face on a lover with a fire in his heart
(Gave you my heart)
A man undercover but you tore me apart
(Maybe Next year)
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
výjimečnému
někomu
special
someone

Text pridala terano92

Video přidala terano92

Preklad pridala terano92

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Cover

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.