Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Do you remember standing on a broken field
White crippled wings beating the sky
The harbingers of war
With their nature revealed
And our chances flowing by
Pamatuješ jak jsi stála na rozbitém poli
Bílá zmrzačená křídla tlukoucí na obloze
Poslové války
S odhalenou podstatou
A naše šance pomíjely
If I can let the memory heal
I will remember you with me on that field
Jestli můžu nechat paměť, aby se uzdravila
Budu si pamatovat tebe se mnou na tom poli
When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
When I thought that I fought without a cause
You gave me a reason to try
Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod se snažit
Turn the page - I need to see something new
For now my innocence is torn
We cannot linger on this stunted view
Like rabid dogs of war
Otoč stránku - potřebuji uvidět něco nového
Protože teď je má nevinnost rozvrácená
Nemůžeme se držet tohohle zakrnělého pohledu
Jako vzteklí psi války
I will let the memory heal
I will remember you with me on that field
Nechám paměť, aby se uzdravila
Budu si pamatovat tebe se mnou na tom poli
When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
And we fought to believe the impossible
Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
A bojovali jsme, abychom uvěřili nemožnému
When I thought that I fought this war alone
We were one with our destinies entwined
When I thought that I fought without a cause
You gave me the reason why
Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byli jsme jedním, s propletenými osudy
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod proč
With no-one wearing their real face
It's a whiteout of emotion
And I've only got my brittle bones
To break the fall
Nikdo nenosí svou pravou tvář
Nulová viditelnost emocí
A já mám jen své křehké kosti
Aby zabrzdily ten pád
When the love in letters fade
It's like moving in slow motion
And we're already too late if we arrive at all
Když láska v dopisech vybledne
Je to jako zpomalený pohyb
A už teď máme zpoždění, jestli vůbec dorazíme
And then we're caught up in the arms race
An involuntary addiction
And we're shedding every
Value our mothers taught
Zapletli jsme se do závodů ve zbrojení
Nedobrovolná závislost
A zbavujeme se všech hodnot
Které nás učily naše matky
So will you please show me your real face
Draw the line in the horizon
‘Cos I only need your name
To call the reasons why I fought
Tak ukážeš mi prosím svou pravou tvář?
Hranici nám stanov až za obzorem
Protože já potřebuju jenom tvoje jméno
Abych vykřikl důvody proč jsem bojoval
When I thought that I fought this war alone
You were there by my side on the frontline
And we fought to believe the impossible
Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byla jsi tady po mém boku v přední linii
A bojovali jsme, abychom uvěřili nemožnému
When I thought that I fought this war alone
We were one with our destinies entwined
When I thought that I fought without a cause
You gave me the reason why
Když jsem myslel, že bojuju tuhle válku sám
Byli jsme jedním, s propletenými osudy
Když jsem myslel, že bojuju bez důvodu
Dala jsi mi důvod proč

Text pridala Lucyasek

Text opravila Alik

Videa přidali Aneeta, DevilDan

Preklad pridala Lucyasek

Preklad opravila isas

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.