Playlisty Pokec
Reklama

The Ballad Of Jeremiah Peacekeeper - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
He stares out the window, blank as a canvas
Made up in the sunlight and swirling smoke and ash
He waits for a breath
Now, taking his time, he sees an eternity
In blink of an eye
Upřeně hledí ven z okna, čistý jako plátno
Stvořený slunečním světlem a vířícím kouřem a popelem
Čeká na dech
Teď, bere svůj čas, vidí věčnost
V mrknutí oka
And for him this life is made of time and choices
An endless blend of vistas painted bright with memories
The here and now will bow to him
To only serve one purpose
To keep your peace
A pro něho je tenhle svět zhotovený z času a pečlivosti
Nekonečná směs výhledů malovaných vzpomínkami
Tady a teď se před ním skloní
Jen pro posloužení jednomu účelu
Udržet tvůj mír
He takes on the world all in a stride
And your wounds will be his scars
So won’t you remember when the night comes
He will need your open arms
For to be invincible, he needs your love
Bere celý svět v jednom dlouhém kroku
A tvoje rány budou jeho jizvami
Takže si nebude pamatovat, kdy přichází noc
Bude potřebovat tvojí otevřenou náruč
Pro nepřemožitelnost potřebuje tvojí lásku
He stands in the doorway, quiet like yesterday
With forgotten throughs become a mystery
And nightmares locked away
He looks like a gunman, but his view is much too wide
For such a solution, so he fights
Without a six gun on his side
Stojí ve dveřích, klidný jako včerejšek
Se zapomenutými myšlenkami se stává záhadou
A noční můry zamyká
Vypadá jako pistolník, ale jeho pohled je více široký
Pro takové řešení, tak bojuje
Bez revolveru na jeho straně
And all the while his stars and moon shine brightly
Outside the desert wails a curse of rage and jealousy
And yet tomorrow comes along
And shifts to serve his purpose
To keep your peace
A po celou dobu jeho hvězdy a měsíc svítí jasně
Před pouští naříká na prokletí vzteku a žárlivosti
A ještě zítra jde kolem
A změní službu k jejímu účelu
Aby udržet tvůj mír
He takes on the world all in a stride
And your wounds will be his scars
So won’t you remember when the night comes
He will need your open arms
For to be invincible, he needs your love
Bere celý svět v jednom dlouhém kroku
A tvoje rány budou jeho jizvami
Takže si nebude pamatovat, kdy přichází noc
Bude potřebovat tvojí otevřenou náruč
Pro nepřemožitelnost potřebuje tvojí lásku
He takes on the world all in a stride
And your wounds will be his scars
So won’t you remember when the night comes
He will need your open arms
For to be invincible, he needs your love
Bere celý svět v jednom dlouhém kroku
A tvoje rány budou jeho jizvami
Takže si nebude pamatovat, kdy přichází noc
Bude potřebovat tvojí otevřenou náruč
Pro nepřemožitelnost potřebuje tvojí lásku
He takes on the world all in a stride
And your wounds will be his scars
So won’t you remember when the night comes
He will need your open arms
For to be invincible, he needs your love
For to be invincible, he needs your love
Bere celý svět v jednom dlouhém kroku
A tvoje rány budou jeho jizvami
Takže si nebude pamatovat, kdy přichází noc
Bude potřebovat tvojí otevřenou náruč
Pro nepřemožitelnost potřebuje tvojí lásku
Pro nepřemožitelnost potřebuje tvojí lásku

Text pridal RoBeeN

Text opravil lukassoo

Videa přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.