Playlisty Pokec
Reklama

Temple of Thought - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Chills, chills come racing down my spine
Like a storm on my skin
With shaking hands
I'll guide your sweet soul into mine
Until I feel you within
And I know, I know
That it's all about understanding
Am I hidden inside your
Beautiful soul as it's crying
For love to conquer the day
Slowly dawning
I want you to know you're the heart
Of my temple of thought
Mrazení, mrazení sestoupí jako o závod mojí páteří
Je jako bouře na mé kůži
Třesoucíma rukama
Povedu tvou sladkou duši do mé
Než Tě ucítím uvnitř
A já vím, já vím, že
Je to všechno o porozumění
A jsem schován uvnitř tvé
Krásné duše jako pláč
Pro lásku, aby vybojovala den
Pomalu svítající
Chci abys věděla, že jsi srdcem
Mého chrámu myšlenek
So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears
Takže když nemáš stání
Utiším pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou po tvém boku
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže se můžeš oprostit od všech svých obav
And you stay, stay with me
When I break down
And if words should fail here
I'll just read the way you sound
'Till I know the meaning of love and life
And it could be I'm understating
What it means
That you're standing behind
Every word you say
To make my day slowly dawning
I want you to know you're the heart
Of my temple of thought
A zůstaneš, zůstaneš se mnou
Když se zhroutím
A jestli by tady slova měla selhat
Budu číst cestu podle zvuku
Než zjistím význam lásky a života
A mohlo by se stát, že porozumím
Co to znamená
Když stojíš za
Každým slovem, které řekneš
Aby v mém životě pomalu svítalo
Chci abys věděla, že jsi srdcem
Mého chrámu myšlenek
So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears
Takže když nemáš stání
Utiším pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou po tvém boku
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže se můžeš oprostit od všech svých obav
Dreams have nothing on my reality
High on the scent of your skin
I know we're riding endlessly
Into the sun, feel the life deep within
Sny neznamenají nic v mé realitě
Vysoko při vůni tvé kůže
Vím, že jezdíš do nekonečna
K slunci, cítíš život hluboko uvnitř
So when you're restless
I will calm the ocean for you
In your sorrow
I will dry your tears
When you need me
I will be the love beside you
I'll take away all your fears
I'll take away all of your fears
So you can let go all your fears
Takže když nemáš stání
Utiším pro tebe oceán
Ve tvém zármutku
Usuším tvé slzy
Když mě potřebuješ
Budu tou láskou po tvém boku
Odnesu všechny tvé obavy
Odnesu všechny tvé obavy
Takže se můžeš oprostit od všech svých obav

Text pridal RoBeeN

Text opravila SHinata

Videa přidali DevilDan, ctk810

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravila SHinata

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.