Playlisty Pokec
Reklama

Sorry Go 'Round - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
The devil may smile with an angel's face
A cat may be stolen of its grace
They say it's just a matter of time and place
Ďábel se může smát s andělskou tváří
Kočka může být ukradena se slušností
Říkají, že záleží jenom na čase a místě
A man may be less than an animal
The antichrist write up the honor roll
The tightrope walker take the final fall
(at his house, in the bathroom
on a holiday, and that's in the news)
Člověk může být méně než zvíře
Antikrist napíše čestný svitek
Provazolezec naposledy spadne
(ve svém domě, v koupelně,
Na dovolené, a je to ve zprávách)
Oh, the things you see
Makes ignorance bliss
For you and me, yeah
When arrogance does publicity
Smiling happily
Oh, věci, které vidíš
Způsobují tobě a mně
Neznalost blaženosti, yeah
Když arogance dělá reklamu
Šťastným úsměvem
It's a merry go round
And around and around
Je veselé jít kolem
A kolem a kolem
The begging boy becomes the begging man
The zealot never saves the sacrificial lamb
And a child want's to know
If the Candyman can
Žebrající chlapec se stane žebrákem
Fanatik nikdy nezachrání obětního beránka
A dítě chce vědět
Zda Candyman může
Everybody want's the fancy car
And we've all been told
Not to run too far
But everybody wants to be a rock'n'roll star
Každý chce přepychové auto
A všem nám bylo řečeno
Abychom neběželi moc daleko
Ale každý chce být rock’n’rollová hvězda
Oh, the things you see
Makes arrogance seem the way to be, yeah
When ignorance spreads conformity
Smiling happily
Oh, věci, které vidíš
Způsobují tobě a mně neznalost blaženosti, yeah
Když arogance dělá reklamu
Šťastným úsměvem
It's a merry go round
And around and around
Je veselé jít kolem
A kolem a kolem

Text pridala Lucyasek

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Preklad pridala daggaj

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.