Playlisty Pokec
Reklama

Smoke & Mirrors - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I danced a tango with my hubris high on youth
We swept across the dance floor to subjective truth
Tančil jsem tango s mou mladou arogancí
Přehnali jsme se před taneční parket k osobní pravdě
But there was no harmony there
No reason for coexistence
Nothing to span the distance, now
Ale nebyla tu žádná harmonie
Žádný důvod pro soužití
Nic k překlenutí vzdálenosti, teď
Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke
Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žíjící celý život jako ztrátu
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili
Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke
Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná skrz kouř
I tried a shanty with the fool to find my pace
Anything from puns to jests to intertwine our ways
Zkoušel jsem žít s bláznem pro nalezení mého tempa
Něco z slovních hříček propletlo naše cesty
But there was no loyalty to hope
And funny the need for mercy
How it makes us bleed all mercy, now
Ale nebyla tam žádná věrnost k naději
A zábavné potřebě slitování
Jak nás to přinutili krvácet pro milost, teď
Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke
Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žijící celý život jako ztrátu
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili
Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke
Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná skrz kouř
Now the melody's void of sympathy
cos that shit's in byte size bits on YouTube
so tell me what am I supposed to do
When the malady's no remedy
Till we reach the lowest absolute
And necessity will finally force something
Through what's walling you
Teď bez soucitné melodie
Těhle shitů ve velikosti bitů na YouTube
Tak mi řekni, co předpokládám, že udělám
Když pro chorobu není žádný lék
Než dosáhneme nejnižšího absolutna
A nezbytnost nakonec bude cosi nutit
Skrz to, co Tě zazdívá
Do we even know who we are
Living like all life is forfeit
Like we can just go redefine it
Regardless what we broke
Dali jsme dokonce vědět kdo jsme
Žijící celý život jako ztrátu
Jako bychom jen mohli obnovit to
Bez ohledu na to, co jsme rozbili
Who died and made us stars
With our intellectual gambits
Our millionaire flair and our antics
We're like mirrors seen through smoke
Kdo zemřel a udělal z nás hvězdy?
S našemi rozumnými manévry
Milionářským talentem a skotačením
Jsme jako zrcadla viděná skrz kouř

Text pridala Lucyasek

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Preklad pridal DevilDan

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.