Playlisty Pokec
Reklama

Signs Of Life - text, preklad

playlist Playlist
She stands by the corner shop
At the edge of a rainbow
She thought the solution
Someone painted on the wall
He writes in his daily journal
Eyes blindfolded, gathering pieces
With no direction to go anymore
Stojí u obchodu na rohu
Na okraji duhy
Myslela na řešení
Někdo maloval na zeď
Píše v denních novinách
Se zavázanýma očima shromažďuje kusy
Bez směru, kam ještě jít
When what's real becomes
Just another source of hurt
And when meaning's gone
From every word
Když to, co je opravdové se stává
Jen dalším zdrojem bolesti
A když význam odešel
Z každého slova
Signs of life color your skin
Emotions within show you
The fast lane to your love
When love is a kiss of terminal bliss
Designed to erase all
Signs of life from the smile on your face
To the lines you rephrase
Will always guide you to your love
Your love is a kiss, my undying wish
Designed to retrace the signs of life
Známky života obarví tvou kůži
Emoce ti uvnitř ukážou
Jizdní pruh tvé lásky
Když láska je polibek smrtelného blaha
Navrženého tak, aby vymazal všechno
Známky života z úsměvu
Na tvé tváři k řádkům, které přeformuluješ
Vždy tě povedou k tvé lásce
Tvá láska je polibek, mé nehynoucí přání
Navržené tak, aby vystopovalo známky života
She disguises herself in her New York fashion
To find her passion she lights her beacon
High on coffee shop produce
And he still picks his trains by chance
Chooses opinions to fit his circumstance
To find something he can use
Maskuje se do New Yorské módy
Aby našla svou vášeň, kterou osvětluje maják
Vysoko na kavárně
A on stále vybírá své vlaky náhodně
Vybírá si názory, aby upravili jeho osud
Aby našel něco, co může použít
When you're free to choose
But the choices leave you lost
When you feel you paid
Way more than it should cost
Když si můžeš vybrat
Ale volby nechají Tě ztraceným
Když cítíš, že jsi zaplatil
Víc než by to mělo stát
Signs of life color your skin
Emotions within show you
The fast lane to your love
When love is a kiss of terminal bliss
Designed to erase all
Signs of life from the smile on your face
To the lines you rephrase
Will always guide you to your love
Your love is a kiss, my undying wish
Designed to retrace the signs of life
Známky života obarví tvou kůži
Emoce ti uvnitř ukážou
Jizdní pruh tvé lásky
Když láska je polibek smrtelného blaha
Navrženého tak, aby vymazal všechno
Známky života z úsměvu
Na tvé tváři k řádkům, které přeformuluješ
Vždy tě povedou k tvé lásce
Tvá láska je polibek, mé nehynoucí přání
Navržené tak, aby vystopovalo známky života
If you feel you've exhausted all your options
And if you still find yourself
With nothing to believe in
Free your mind and you will see
Jestli cítíš, že jsi vyčerpal všechny své možnosti
A jestli stále hledáš sebe
S níčím v co věříš
Uvolni svou mysl a uvidíš
Signs of life color your skin
Emotions within show you
The fast lane to your love
When love is a kiss of terminal bliss
Designed to erase all
Signs of life from the smile on your face
To the lines you rephrase
Will always guide you to your love
Your love is a kiss, my undying wish
Designed to retrace the signs of life
Známky života obarví tvou kůži
Emoce ti uvnitř ukážou
Jizdní pruh tvé lásky
Když láska je polibek smrtelného blaha
Navrženého tak, aby vymazal všechno
Známky života z úsměvu
Na tvé tváři k řádkům, které přeformuluješ
Vždy tě povedou k tvé lásce
Tvá láska je polibek, mé nehynoucí přání
Navržené tak, aby vystopovalo známky života

Text pridala Aneeta

Text opravila Aneeta

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.