Playlisty Pokec
Reklama

Illusion & Dream - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Look in my eyes I'll make you see
We're drifting aimlessly
Blind in a world of make believe
Pohleď do mých očí, přiměji tě vidět
Jsme odnášeni bezcílně
Poslepu na světě co nutí věřit
Hear them sing their songs off
Key n' nod like they agree
Buying the needs to be discreet
Slyš je vyzpěvovat jejich písně
Hákuj a přikyvuj jak oni ujednávají
Nákup potřeb k diskrétnosti
I've got no hand in matters worldly
I hardly care at all
What's going on fails to concern me
’Cause I'm locked behind my wall
But you know what drives me out
Out of my mind, oh
Nemám prsty ve světových událostech
Stěží mě to vůbec zajímá
To co se děje mě neznepokojuje
Protože jsem zavřený za svou zdí
Ale ty víš, co mě vyžene ven
Z mé mysli, oh
It's whatever makes you see, makes you believe
And forget about
The premonition you need to conceive
The images they sell are illusion and dream
In other words dishonesty
Je to cokoliv, co tě nutí dívat se, věřit
A zapomenout na
Předtuchu, kterou potřebuješ pochopit
Představy, které prodávají, jsou iluzí a snem
Jinými slovy nepoctivost
If I speak ill, please, humour me
Won't rant on endlessly
Just thought I'd try to make you see
Jestli mluvím smutně, prosím, rozvesel mě
Nekonečně se nevytahuj
Jen mysli, že bych se pokusil přimět tě vidět
It doesn't solve a thing to dress it in a pretty gown
A stone will not need you to guess if
You're still going to drown
So you know what drives me out
Out of my mind, oh
Nic se nevyřeší oblečením do pěkných šatů
Kámen nebude potřebovat, abys hádala jestli
Se stále chystáš utopit
Takže víš, co mě vyžene ven
Z mé mysli, oh
It's whatever makes you see, makes you believe
And forget about
The premonition you need to conceive
The images they sell are illusion and dream
In other words dishonesty
Je to cokoliv, co tě nutí dívat se, věřit
A zapomenout na
Předtuchu, kterou potřebuješ pochopit
Představy, které prodají, jsou iluzí a snem
Jinými slovy nepoctivost
So can you name your demon?
Understand it's scheming
I raise my glass and say "Here's to you"
Takže můžeš jmenovat svého démona?
Rozumět jeho plánům
Pozvedám svou sklenici a říkám "Na tvoje zdraví"
Can you chase your demon?
Or will it take your freedom?
I raise my glass and say "Here's to you"
Můžeš pronásledovat svého démona?
Nebo ti vezme svobodu?
Pozvedám svou sklenici a říkám "Na tvoje zdraví"
I've got no hand in matters worldly
I hardly care at all
What's going on fails to concern me
’Cause I'm locked behind my wall
But you know what drives me out
Out of my mind, oh
Nemám prsty ve světových událostech
Stěží mě to vůbec zajímá
To co se děje mě neznepokojuje
Protože jsem zavřený za svou zdí
Ale ty víš, co mě vyžene ven
Z mé mysli, oh
It's whatever makes you see, makes you believe
And forget about
The premonition you need to conceive
That the images they sell are illusion and dream
In other words dishonesty
Je to cokoliv, co tě nutí dívat se, věřit
A zapomenout na
Předtuchu, kterou potřebuješ pochopit
Představy, které prodají, jsou iluzí a snem
Jinými slovy nepoctivost
So whatever makes you see, makes you believe
And forget about
The premonition you need to conceive
The images they sell are illusion and dream
In other words dishonesty
Je to cokoliv, co tě nutí dívat se, věřit
A zapomenout na
Předtuchu, kterou potřebuješ pochopit
Představy, které prodají, jsou iluzí a snem
Jinými slovy nepoctivost
With silence comes peace
With peace comes freedom
With freedom comes silence
S tichem přichází mír
S mírem přichází svoboda
Se svobodou přichází ticho

Text pridala Lucyasek

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Preklad pridala Lucyasek

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.