Playlisty Pokec
Reklama

Heal My Wounds - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I burn to make you understand
One wrong word and
It all may come crashing down
For the fates are devious by heart
They envy you your dreams
So they'll let you drown
Hořím touhou donutit tě porozumět
Jedno špatné slovo a
Všechno se možná zboří
Protože sudičky jsou v srdci záludné
Závidí ti tvé sny
Tak tě nechají utopit
And there is no why, there is no how
It's like the sky, just one free flow
But you're here right now
And this is your show
So take a bow ‘cos the show is on right...
A není tu žádné proč, není tu žádné jak
Je to jako nebe, jen jeden volný proud
Ale ty jsi teď tady
A tohle je tvoje show
Tak se ukloň, protože show začíná
Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down when it's time to arise
No-one else can heal your wounds
Tady a teď, když se ti splnily všechny sny
Vybrala by sis ještě více času na provedení
Nepadej, když je čas vstát
Nikdo jiný nemůže uzdravit tvé rány
Once again taboo becomes your law
What you want seems
Taken by another tide turning
Away from our flower field
Where we used to lay beneath the sky,
Riding dreams to some other side
Znovu se zákaz stává tvým zákonem
To po čem toužíš zdá se
Odnesla další změna proudu
Pryč od našeho květinového pole
Kde jsme ležívali pod oblohou
A jezdívali na snech, někam na druhou stranu
Do they burn, the wishes whispered
Like secrets, they yearn, just to be heard
I'm done with questions,
I have no answers, the choice is yours,
‘Cos the show is on right...
Hoří snad? šeptala přání
Jako tajemství, touží být vyslechnuty
Jsem hotov s otázkami
Nemám odpovědi, volba je na tobě
Protože show začíná
Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down when it's time to arise
No-one else can heal your wounds
Tady a teď, když se ti splnily všechny sny
Vybrala by sis ještě více času na provedení
Nespadni, když je čas vstát
Nikdo jiný nemůže uzdravit tvé rány
The bigger the lies
The more they want to believe them
And like a vice
Hold on to what they believe in
Čím větší lži
Tím víc jim chtějí věřit
A jako zlozvyk
Se drží toho, čemu věří
Here and now with all dreams realized
Would you choose still more time to do
Don't fall down cos I need you to rise
No-one else can heal my wounds
Tady a teď, když se ti splnily všechny sny
Vybrala by sis ještě víc času na provedení
Nepadej, já potřebuji, abys povstala
Nikdo jiný nemůže uzdravit mé rány

Text pridala Lucyasek

Text opravil Corwinek

Video přidala zdenasva

Preklad pridal RoBeeN

Preklad opravila isas

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.