Playlisty Pokec
Reklama

Given & Denied - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Which way to the fountain
Of my youth I wonder
Which way to the years I've let go by
Let a thirsty man drink in its memories
While the water still flows
Sweet and crystal clear
For yesteryear
Kterou cestou k fontáně
Mého mládí se mám dát?
Kterou cestou k létům, co jsem zahodil?
Nech žíznivého muže vypít vzpomínky
Zatímco voda stále teče
Sladká a krystalově čistá
Minulým rokem
Oh, to see the sun's eclipse
On the horizon like ships
Sailing way away from here
Oh, just one more time, my dear
Before I'll go, hear me out
‘Cos of this there ain't no doubt
When it's time for curtain call
Just before the shadows...
Oh, abys viděla zatmění slunce
Na obzoru jako lodě
Plující pryč odtud
Oh, jen ještě jednou, miláčku
Než půjdu, vyslechni mě
Protože tohle tady nejsou pochyby
Když je čas stáhnout oponu
Předtím než stíny…
Fall like a leaf in the wind on the ocean
Of blue like your eyes
In the twilight theater
With symphonies playing
In the world without sound
We're given and denied
Padnou jako list ve větru do oceánu
Modrého jako tvoje oči
V divadle soumraku
S hrající symfonií
Ve světě bez zvuku
Jsme zrozeni a popřeni
Give me back my innocence
‘Cos I wish to dream again
Like I never outgrew my old playground
Where the sun sets slowly with a
Golden crown and the leaves
Sing lullabies 'round vacant swings
Give me those wings
Dej mi zpět mou nevinnost
Protože si přeji znovu snít
Jako bych nikdy neodrostl z mého hřiště
Kde slunce zapadá pomalu
Se zlatou korunou a listím
Zpívající ukolébavky kolem prázdných houpaček
Dej mi tato křídla
Let me fly once again
Like I did way back when
I would gamble and win
To lift me high above the din
Of the future we see
Does it hold something for me
I'm weightless again
Just before the shadows...
Nech mě ještě jednou letět
Jako tenkrát, když
Jsem mohl sázet a vyhrával
Abych se vyzdvihl nad hluk
Budoucnosti, kterou vidíme
Má něco i pro mě?
Jsem znovu bez tíže
Předtím než stíny…
Fall like a leaf in the wind on the ocean
Of blue like your eyes
In the twilight theater
With symphonies playing
In the world without sound
We're given and denied
Padnou jako list ve větru do oceánu
Modrého jako tvoje oči
V divadle soumraku
S hrající symfonií
Ve světě bez zvuku
Jsme zrozeni a popřeni
Before I'll go, hear me out
‘Cos of this there ain't no doubt
When it's time for curtain call
Just before the shadows...
Než půjdu, vyslechni mě
Protože tohle tady nejsou pochyby
Když je čas stáhnout oponu
Předtím než stíny…
Fall like a leaf in the wind on the ocean
Of blue like your eyes
In the twilight theater
With symphonies playing
In the world without sound
We're given and denied
Padnou jako list ve větru do oceánu
Modrého jako tvoje oči
V divadle soumraku
S hrající symfonií
Ve světě bez zvuku
Jsme zrozeni a popřeni
Fall like a leaf in the wind on the ocean
Of blue like your eyes
In the twilight theater
With symphonies playing
In the world without sound
We're given and denied
Padnou jako list ve větru do oceánu
Modrého jako tvoje oči
V divadle soumraku
S hrající symfonií
Ve světě bez zvuku
Jsme zrozeni a popřeni

Text pridala Lucyasek

Text opravil DevilDan

Videa přidali Sonyk555, DevilDan

Preklad pridala Sonyk555

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.