Playlisty Pokec
Reklama

Dying to Live - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Tell me this, would you miss it
Trying on another face again
To see if it's you
N' wondering where you've been
And Where you're gonna find yourself
Before the night is through
Řekni mi tohle, ztratila bys to
Znovu zkoušející jinou tvář
Abys viděla jestli jsi to ty
A zajímající se, kde jsi byla a
Kde se chystáš najít sebe
Než příjde noc
I know the way you go
‘Cos I've been the same for too long
Like I'm fearful that
My choices are all wrong
I know the way you go
‘Cos I've lived your life of make believe
Dying to live
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem byl dlouho stejnej
Jakoby bojící se, že
Moje volby jsou zcela špatné
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem žil tvůj život, abych uvěřil
Umírající pro život
Tell me this, is it lonely in the shadow of a
Masquerade for life you hide behind
What's the deal with your reasons
To run away and let your feelings
Leave you undefined
Řekni mi tohle, je to osamělý stín
Maškarády života, který jsi skrývala
To je úděl s tvými důvody proč
Utéct a nechat své pocity
Nedefinované
I know the way you go
‘Cos I've been the same for too long
Like I'm fearful that
My choices are all wrong
I know the way you go
‘Cos I've lived your life of make believe
Dying to live
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem byl dlouho stejnej
Jakoby bojící se, že
Moje volby jsou zcela špatné
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem žil tvůj život, abych uvěřil
Umírající pro život
Behind me now the winding road
They sing of
I've come to stand before a silent wall
Finally a chance to find a question
To point out the right answer after all
...this time
Za mnou se klikatí cesta
O které zpívají
Přišel jsem se postavit před tichou zeď
Nakonec je šance najít otázku
Ukázala na pravou odpověď na všechno
…v tenhle čas
So rid us of the plight
The plight of self affliction
Generations choice the drug
Of self deception
Tak nás zbav nepříjemné situace
Nepříjemné situace vlastního utrpení
Generace, která si vybrala drogy
Vlastním podvodem
I know the way you go
‘Cos I've been the same for too long
Like I'm fearful that
My choices are all wrong
I know the way you go
‘Cos I've lived your life of make believe
Dying to live
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem byl dlouho stejnej
Jakoby bojící se, že
Moje volby jsou zcela špatné
Znám cestu, kterou jdeš
Protože jsem žil tvůj život, abych uvěřil
Umírající pro život

Text pridala Lucyasek

Text opravila Aneeta

Videa přidal DevilDan

Preklad pridala Lucyasek

Preklad opravila Aneeta

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.