Playlisty Pokec
Reklama

Don't Mess With Me - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Sometimes I know there is nothing to say
So do I pick up my puzzle
And just walk away?
Do I follow my conscience?
Am I mock sincere?
I don't know what I'm doing here
I have a knack for perceving things
I can see how it sounds
I can feel how it sings
When you paint me an image
Of who you are
I know it's the best by far
Někdy vím, že tam není nic
Také zvednu své puzzle
A jen odejdu?
Budu následovat své svědomí?
Klamu upřímností?
Nevím, co tady dělám
Jsem zručný ve vnímání věcí
Umím vidět, jak znějí
Umím cítit, jak zpívají
Když mě maluješ do obrazu
Toho, co jsou
Vím, že jsou mnohem nejlepší
So don't, don't, don't mess my hair
If all you do is fake it
Don't, don't, don't say you care
‘Cos I could never shake it
Don't, don't, don't mess with me
Don't, don't, don't mess with me
Tak ne, ne, nesplétej moje vlasy
Jestli všechno, co děláš je falešné
Ne, ne, neříkej, že se staráš
Protože jsem to nikdy nemohl setřást
Ne, ne, nemazej se mnou
Ne, ne, nemazej se mnou
No point of view is enough to quell
The rigors of passion in this world
I dwell If I'm going to scale the highest wall
I'm gonna give it my all
Riding along with this train of thought
I see everything I find, all I sought
And I try to kick the habit
Of trying to reach
But there's something I do beseech
So please...
Žádný názor není dost, aby pomohl
Přebývám v přísnosti vášně v tomhle světě
Jestli jedu do, ve stupnici, nejvyšší zdi
Chystám se do toho dát všechno
Jedoucí společně s tímhle vlakem myšlenek
Vidím všechno, co nalézám, vše, co jsem hledal
A zkouším se zbavit se návyku
Zkoušející dosáhnout toho
Ale je tam něco, co prosím
Tak prosím…
Don't, don't, don't mess my hair
If all you do is fake it
Don't, don't, don't say you care
‘Cos I could never shake it
Don't, don't, don't mess with me
Don't, don't, don't mess with me
Ne, ne, nesplétej moje vlasy
Jestli všechno, co děláš je falešné
Ne, ne, neříkej, že se staráš
Protože jsem to nikdy nemohl setřást
Ne, ne, nemazej se mnou
Ne, ne, nemazej se mnou
I'll say it's not surprising
You're sweet talking, mesmerizing
Juicy and appetizing, true
But will I need to get over you?
Feels like my sun is rising
Tick tick tick, synchronizing
Readjusting, organizing me
Is this fiction reality?
Bless the uncompromising
With no shame for advertising
When my needs go through downsizing
I need someone to pick up my beat
My dreams need realizing, candles on sugar icing
Judgment and harmonizing
Or it'll end up like before
Řeknu, že to není překvapující
Sladce mluvíš, fascinuješ
Vnadná a přitažlivá, opravdu
Ale budu potřebovat dostat se přes tebe?
Citím se jako by vycházelo moje slunce
Tick, tick, tick synchronizující
Přizpůsobující se, organizující mě
Je tohle realita fikce?
Neústupně požehnej
Bez hamby pro reklamu
Když moje potřeby dokončí snížení
Potřebuji někoho, kdo zotaví moje tempo
Moje sny potřebují realizaci, svíčky na cukrové polevě
Rozsudek a ladění
Nebo skončí jako předtím
Don't, don't, don't mess my hair
If all you do is fake it
Don't, don't, don't say you care
‘Cos I could never shake it
Don't, don't, don't mess with me
Don't, don't, don't mess with me
Ne, ne, nesplétej moje vlasy
Jestli všechno, co děláš je falešné
Ne, ne, neříkej, že se staráš
Protože jsem to nikdy nemohl setřást
Ne, ne, nemazej se mnou
Ne, ne, nemazej se mnou

Text pridala Lucyasek

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Preklad pridala Lucyasek

Preklad opravil DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.