Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
You say you feel a chill in the season
Like something is falling apart
You say you can't hold it
Together much longer
And I should look after your heart
Říkáš, že cítíš chlad v ročním období
Jako by se něco rozpadalo
Říkáš, že už to dále nemůžeš
Držet pohromadě
A měla by ses postarat o své srdce
But I feel a change coming on
Rolling out of the blue like a storm
And it's bending your will
Like a willow tree twisting
Trying to regain its form
Ale já cítím přicházet změnu
Valící se zčistajasna jako bouře
A ohýbá tvojí vůli
jako kroutící se vrbu
Zkoušející znovu získat její tvar
How does it make you feel
When you remember the times
The two us lay here
In the arms of the world on the
Doorstep of heaven shining down
Jak to vyvolá ten pocit?
Když si pamatuješ na ty časy
Kdy jsme tu my dva leželi
V náruči světa na prahu nebe
Zářícího dolů
Do you feel a change coming on,
Rolling out of the blue like a storm,
And it's throwing your
Dollhouse world in disarray
So you can rebuild or conform
Cítíš tu přicházející změnu
Valící se zčistajasna jako bouře
A bořící tvůj panenkovský svět
do toho pozdvižení
Tak ho můžeš opravit nebo přijmout
How I wish you'd only see
How your own choices
Make your dream
Come out shining true
Before it can leave you
I wish that you could see
How your own choices
Make your dream
Come out shining true all around you
Jak bych si přál abys viděla
Jak tvé vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Vyjdi ven zářící pravdo
Než tě opustí
Přeji si, abys mohla vidět
Jak tvé vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Běž všude kolem, zářící pravdo
My worth is the look in your eyes
My prize the smile playing tricks
On your lips and I wonder again
Do you ever dream of the world
Like I do
Moje cena je pohled do tvých očí
Mou odměnou je podvodný úsměv
Na tvých rtech a znovu se zajímám
Jestli jsi někdy snila o světě
tak jako já
I too fear the change coming on
Rolling out of the blue like a storm
Can you hear it scream at the hurt that I knew
Také se obávám přicházející změny
Valící se zčistajasna jako bouře
Slyšíš ji křičet ze zranění, které jsem znal
How I wish you'd only see
How your own choices
Make your dream
Jak bych si přál, abys viděla
Jak tvoje vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Come out shining true
Before it can leave you
I wish that you could see
How your own choices
Make your dream
Come out shining true all around you
Vyjdi ze zářící pravdy
Než tě opustí
Přeji si, abys mohla vidět
Jak tvé vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Běž všude kolem, zářící pravdo
What is this chill at my heel
That makes the protections I've built
Around my pseudo world premiere
Tearing my utopian fiction apart
As it happens to just pass along
Co je tím mrazením v mé patě
Dělá ochranu, kterou jsem postavil
Kolem mé lživé světové premiéry
Trhající moje utopické fikce
Které jsem náhodou poslal
I feel a change coming on
Rolling out of the blue like a storm
Crashing against my delirious thoughts
Where humanity's waiting alone
Cítím přícházet změnu
Valící se zčistajasna jako bouře
Narážející proti mým šíleným myšlenkám
Kde lidskost sama čeká
How I wish you'd only see
How your own choices
Make your dream
Come out shining true
Before it can leave you
I wish that you could see
How your own choices
Make your dream
Come out shining true all around you
Jak bych si přál, abys viděla
Jak tvoje vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Vyjdi zářící pravdou
Než Tě opustí
Přeji si, abys mohla vidět
Jak tvoje vlastní volby
Tvoří tvůj sen
Běž všude kolem, zářící pravdo

Text pridala Lucyasek

Text opravila Aneeta

Video přidal DevilDan

Preklad pridala Lucyasek

Preklad opravil Corwinek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.