Playlisty Pokec
Reklama

War/No More Trouble - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukáž pieseň na Facebook

Until the philosophy which holds one race
Superior and another inferior
Is finally and permanently discredited and abandoned
Oh, everywhere is war, say war
Dokud se filozofie, která drží jednu rasu
lepší a druhou horší,
konečně nestane zdiskreditována a opuštěna
Oh, všude je válka, řekni válka
Komos is war
Children, grown up now, yeah
Komos je válka
Děti vyrostou hned, jó
Until there are no longer first class
Second class citizens of any nation
Until the colour of man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes
Everywhere is war, war
Everywhere is war
Dokud nebude vyšší úroveň
lidé z nižší úrovně budou jakékoliv národnosti
Dokud barva pleti člověka
nebude významnější než barva jeho očí
Všude je válka, válka
Všude je válka
Killing the brother, war
Destroying the country, war
For nothing, war
For nothing, war
They going to take care of another brother
We don't need no more war
Zabíjení bratra, válka
Ničení státu, válka
Kvůli ničemu, válka
Kvůli ničemu, válka
Budou se starat o dalšího bratra
Nepotřebujeme další válku
Some winning, some losing
Some dying, some crying
Some singing
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
Oh no, oh no no no
We don't need no more trouble
Někteří vítězí, někteří prohrávají
Někteří umírají, někteří brečí
Někteří zpívají
Nepotřebujeme další trable
Nepotřebujeme další trable
Nepotřebujeme další trable
Oh, ne, oh ne ne ne
Nepotřebujeme další trable
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
Oh no, oh no
Nepotřebujeme další trable
Nepotřebujeme další trable
Oh ne, oh ne
What we need is love to guide and protect us on
If you help me down from above
Help from where we get from
Oh, you got to stop the war
To, co potřebujeme, je láska, aby nás vedla a chránila
Pokud mi pomůžeš dolů ze shora
Pomoc, od kterých ji dostaneme
Oh, musíš zabránit válce
We don't need no more trouble
We don't need no more trouble
Nepotřebujeme další trable
Nepotřebujeme další trable

Text pridal mildanoch

Video přidal mildanoch

Preklad pridal mildanoch

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.