Playlisty Pokec
Reklama

International Love (feat. Chris Brown) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Went from Mr. 305, Dade County, to Mr. Worldwide, all around the world
Now we're International, so international, international, so international,
Šel jsem od Pana 305 ,Dade County,
K Panu Světovému, po celém světě
A teď jsme mezinárodní, tak mezinárodní
Mezinárodní, tak mezinárodní
You can't catch me, boy (can't catch me, boy)
I'm overseas and about a hundred G's per show
Don't test me, boy (Don't test me, boy)
Cause I rap with the best for sure,
305 till the death of me
Cremate my body and let the ocean have what's left of me
But for now, forget about that,
Blow the whistle
Baby you're the referee
Nemůžeš mě chytit chlapče (nelze mě chytit chlapče)
Jsem v zahraničí asi sto táců na show
Netestuj mě chlapče (netestuj mě chlapče)
Protože jsem repoval s těmi nejlepšími pro show
305 do mé smrti
Zpopelněte moje tělo hoďte do oceánu to, co zbylo ze mě
Ale teď, zapomeňte na to že
Zapískej, baby jsi rozhodčí
You put it down like New York City
I never sleep!
Wild like Los Angeles
My fantasy!
Hotter than Miami
I feel the heat!
Ohh, girl, it's International love
Ohh, it's International love
Položil jsi ji jako New York City
Nikdy nespím
Divoká jako je Los Angeles
Moje fantazie
Žhavější než je Miami
Cítím žár
Ohh holka, to je mezinárodní láska
Ohh, to je mezinárodní láska
I play football but I’ve touched down everywhere
Everywhere? Everywhere!
I play play baseball but I’ve hit a home run everywhere, everywhere
I’ve been to countries and cities I can’t pronounce
And the places on the globe I didn’t know existed
In Romania she pulled me to the side and told me Pit you can have me and my sister
In Lebanon yeah the women are bomb
And in Greece you’ve guessed it the women are sweet
Spinned all around the world but I ain’t gon’ lie there’s nothing like Miami’s heat
Hraju fotbal, ale dal jsem touchdown, všude
Všude? Všude!
Hraju baseball, ale dal jsem homerun všude, všude
Byl jsem v tolika zemích a městech, že je nemohu ani vyjmenovat
A místech země, o kterých jsem nevěděl, že vůbec existují
V Rumunsku mě vytáhla na stranu a řekla mi ,,Pite, můžeš mít mě i mou sestru.“
V Libanonu jsou ženy jako bomba
A v Řecku víte, že ženy tam jsou roztomilé.
Procestoval jsem celý svět, ale nebudu lhát, že nikde není takové horko jako v Miami
You put it down like New York City
I never sleep!
Wild like Los Angeles
My fantasy!
Hotter than Miami
I feel the heat!
Ohh, girl, it's International love
Ohh, It's International love
Položil jsi ji jako New York City
Nikdy nespím
Divoká jako je Los Angeles
Moje fantazie
Žhavější než je Miami
Cítím žár
Ohh holka, to je mezinárodní láska
Ohh, to je mezinárodní láska
Down in D.R. they're looking for visas,
I ain’t talking credit cards if you know what I mean!
En Cuba, la cosa esta dura!
But the woman get down, if you know what I mean!
In Colombia the women got everything done but they are some of the most beautiful women I've ever seen
In Brazil they're freaky with big oh boobs and their tongues, blue yellow and green!
In L.A. tengo la Mexicana, en New York tengo la boricua
Besito para todas las mujeres en Venezuela, muah!
Y en Miami tengo a cualquiera!
Dole v D.R., hledají viza
Neberou kreditky, jestli víte, co tím myslím!
Na Kubě je to těžké!
Ale ženy jdou dolů, pokud víte, co myslím!
V Kolumbii ženy dostávají všechno,
Ale jsou to jedny z nejkrásnějších žen, jaké jsem kdy viděl
V Brazílii jsou podivínky s velkými prsy
A jejich jazyky,modrá, žlutá a zelená!
V L.A., jsem v Mexiku, v New Yorku jsem v Puerto Rican
Polibek pro všechny ženy ve Venezuele, muah!
A v Miami, jen jedné!
You put it down like New York City
I never sleep!
Wild like Los Angeles
My fantasy!
Hotter than Miami
I feel the heat!
Ohh (all around the world), it's international love (international)
Ohh, it's international love
Položil jsi ji jako New York City
Nikdy nespím
Divoká jako je Los Angeles
Moje fantazie
Žhavější než je Miami
Cítím žár
Ohh holka, to je mezinárodní láska
Ohh, to je mezinárodní láska
There’s not a place that your love don’t affect me baby
So don’t ever change
I crossed the globe when I’m with you, baby
Haaay
Woah-oh
Není místo, kde by mě tvá láska neovlivnila zlato
Tak se nemusíš vůbec měnit
Přešel bych i Zemi, abych byl s tebou zlato
Heyy!
Woah-oh
Chris Brown, this is for the women worldwide
Let’s rap
Chris Brown, to je pro ženy na celém světě
Jedeme
You put it down like New York City
I never sleep!
Wild like Los Angeles
My fantasy!
Hotter than Miami
I feel the heat!
Ohh, girl, it's International love
Ohh, it's International love
Položil jsi ji jako New York City
Nikdy nespím
Divoká jako je Los Angeles
Moje fantazie
Žhavější než je Miami
Cítím žár
Ohh holka, to je mezinárodní láska
Ohh, to je mezinárodní láska
You put it down like New York City
I never sleep!
Wild like Los Angeles
My fantasy!
Hotter than Miami
I feel the heat!
Ohh, girl, it's International love
Ohh, it's International love
Položil jsi ji jako New York City
Nikdy nespím
Divoká jako je Los Angeles
Moje fantazie
Žhavější než je Miami
Cítím žár
Ohh holka, to je mezinárodní láska
Ohh, to je mezinárodní láska
You're international, so international (3x)
(What, what, what, what, international love)
Surrounded by beautiful girls
(What, what, what, what, international love)
Jsi mezinárodní, tak mezinárodní (3x)
(Co, co, co, co, mezinárodní láska)
Obklopen krásnými dívkami
(Co, co, co, co, mezinárodní láska)

Text pridala RoZaRkA_R

Text opravila nominativ

Videa přidali DevilDan, hanbor

Preklad pridala Matul

Preklad opravila nominativ

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.