Playlisty Akcie
Reklama

Revenge (feat. Eminem) - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Like Leo in "The Revenant," Abel in that Bible bit
Revenge is sweet, isn't it? Really, really hope for it
I know that it won't fix a thing, a song like this that I could sing
For you (mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
All the feels you make me do, a nightmare fuckin' comin' true
I wish I was a lawyer, I would sue you
Sue you, take your dog, take your house, take your shoes
Take your heart, and now here comes that singin' part
Jako Leo ve filmu "The Revenant", trochu jako Abel v Bibli
Pomsta je sladká, že jo? Vážně, vážně v to doufám
Vím, že to nic nenapraví, písnička jako tahle, kterou bych ti
mohla zazpívat (mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Všechny ty pocity, které jsi ve mně vyvolával, noční můra se kurva stává skutečností
Kéž bych byla právník, zažalovala bych tě
Zažalovala, vzala bych ti psa, vzala bych ti dům, vzala bych ti boty
Vzala bych ti srdce, a teď přichází ta část kde se zpívá
I'm daydreamin', let me count the ways
How I'll get you or how I'll make you pay
(Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
Babe, I'm hurtin' and now you'll feel the same
That's my plan, that's my plan, that's my plan
(Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
Sním, nech mě spočítat způsoby
Jakými tě dostanu nebo jakými tě donutím zaplatit
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Zlato, jsem zraněná a teď se cítíš stejně
To je můj plán, to je můj plán, to je můj plán
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
We could do revenge, revenge, revenge
Revenge together, together, together
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet
We could do revenge, revenge, revenge
Revenge together, together, together
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet (now, now)
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká (teď, teď)
Now here's where girlfriends come in hand, especially those that understand
Crime's a crime, but listen, man, really cannot give a damn
We've all been through this kind of thing, say the word we make it sting
For him (mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
He can't just get away with it, eye for eye, you piece of shit
You treat us like a garbage pit, let me at him, wait for it, wait for it, wait for it
Here's that singin' part again
(Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
Teď je chvíle, kdy se hodí kamarádky, zejména ty, co mají pochopení
Zločin je zločin, ale poslouchej, chlape, vážně si s tím nemůžeme dělat hlavu
Všichni jsme to už zažili, řekni slovo a my mu
Pořádně zatopíme (mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Tohle mu zkrátka nemůže projít, oko za oko, ty sračko
Choval ses k nám jako k odpadní jámě, pusťte mě na něj, počkej si na to, počkej si na to, počkej si na to
Tady je zase ta část kde se zpívá
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
I'm daydreamin' (I'm daydreamin'), let me count the ways (let me count the ways)
How I'll get you (how I'll get you), or how I'll make you pay (you pay)
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Babe, I'm hurtin' (I'm hurtin') and now you'll feel the same (feel the same)
That's my plan, that's my plan, that's my plan
(Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
Sním (sním), nech mě spočítat způsoby (nech mě spočítat způsoby)
Jakými tě dostanu (jakými tě dostanu), nebo jakými tě donutím zaplatit (zaplatit)
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Zlato, jsem zraněná (zraněná) a teď se cítiš stejně (cítíš se stejně)
To je můj plán, to je můj plán, to je můj plán
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
We could do revenge, revenge, revenge
Revenge together, together, together
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet
We could do revenge, revenge, revenge
Revenge together, together, together
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet (revenge is sweet)
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká (pomsta je sladká)
Well, in the beginning we
Felt like we was meant to be, I fell for you and skinned my knee
But hell, with any injury, eventually you'll get up gingerly
Feels like it'll take a century to heal, but just know that I will
(Mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm)
But fuck tryna make amends, I'd rather take revenge
You're stickin' safety pins inside my atrium
Your day begins at 8 p.m.
You hit the ATM in my Mercedes Benz
With all your lady friends, whores!
Hit the club and you go out don't know a sum, 'cause when I calculate
The times you cheated and I total up all the amounts
It doesn't add up
'Cause you say that just giving out your number doesn't count, get it (I hate you)
And then see me with someone new, get mad and flip it, look how bad you spin it
First you turn your back on me, then tell me that I stabbed you in it
Stabbed you in it, stabbed you in it
Stabbed you in it, stabbed you in it (sluuut!)
Takže, na začátku jsme
Měli pocit, že jsme si souzeni, miloval jsem tě a rozbil jsem si koleno
Ale, k čertu se všemi zraněními, nakonec opatrně vstaneš
Zdá se, že bude trvat celé století, než se to zahojí, ale já vím, že to půjde
(Mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm, mhm)
Ale kašlu na snahu to napravit, raději bych se pomstil
Zapichuješ mi do srdce špendlíky
Tvůj den začíná v osm večer
Jedeš k bankomatu v mém Mercedesu
Se všema tvýma kamarádkama, děvky!
Vyrážíš do klubu a jdeš ven, ani neumíš počítat, protože když počítám
Kolikrát jsi mě podvedla a sečtu ty hodnoty
Tak to nevychází
Protože říkáš, že když někomu dáš svoje číslo, tak se to nepočítá, pochop to (nenávidím tě)
A pak mě vidíš s někým novým, rozčílíš se a ztratíš hlavu, podívej, jak jsi to zamotala
Nejdřív se ke mně otočíš zády, pak mi řekneš, že jsem ti vrazil dýku do zad
Vrazil dýku do zad, vrazil dýku do zad
Vrazil dýku do zad, vrazil dýku do zad (štětko!)
So when you're driving, driving to his house
And you pass me while I'm driving to hers
Just remember, you cheated on me first
You're a whore, you're a whore, this is war, fellas, ladies
Takže až pojedeš k němu domů
A projedeš kolem mě, když já zrovna pojedu za ní
Jen si pamatuj, že tys mě podvedla první
Jsi děvka, jsi děvka, tohle je válka, kluci, holky
We could do revenge, revenge, revenge
Revenge together, together, together (oh-ohh)
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet (so sweet, oh-ohh)
We could do revenge revenge, revenge
Revenge together, together, together
We could take revenge, revenge, revenge
Revenge is sweet
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká (tak sladká, oh-ohh)
Mohli bychom vykonat pomstu, pomstu, pomstu
Pomstu společně, společně, společně
Mohli bychom se pomstít, pomstít, pomstít
Pomsta je sladká
Fuck yeah
Fuck no
Kurva jo
Kurva ne

Text pridala Rebus_Rebus

Text opravila Eva01

Video přidal Onua

Preklad pridala SuperSonic

Preklad opravila Eva01

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.