Pokec Playlisty
Reklama

Just Give Me A Reason (feat. Nate Ruess) - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Right from the start you were a thief
You stole my heart
And I your willing victim
Hneď od začiatku si bol zlodej
Ukradol si mi srdce
A ja, tvoja ochotná obeť
I let you see the parts of me
That weren't all that pretty
And with every touch you fixed them
Nechala som ťa vidieť časti mňa
ktoré neboli všetky práve najkrajšie
A s každým nádychom si ich opravil
Now you've been talking in your sleep, Oh oh
Things you never say to me, Oh oh
Tell me that you've had enough of our love
Our love
Teraz si rozprával zo spánku, Oh oh
Veci, ktoré mi nikdy nehovoríš, Oh oh
Povedz mi, že si mal dosť z našej lásky
Našej lásky
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken, just bent
And we can learn to love again
Len mi daj dôvod
Len trochu stačí
Počkaj, nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again
Je to vo hviezdach
Bolo to napísané v jazvách našich sŕdc
nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
I'm sorry I don't understand
Where all of this is coming from
I thought that we were fine
(Oh, we had everything)
Ospravedlňujem sa, že nerozumiem
Odkiaľ to všetko prichádza
Myslel som, že sme v poriadku
(Oh, mali sme všetko)
Your head is running wild again
My dear we still have everything
And it's all in your mind
(Yeah, but this is happenin')
Zasa blázniš
Moja drahá stále máme všetko
A to všetko v tvojej mysli
(Jo, ale toto sa deje)
You've been havin' real bad dreams, Oh oh
You used to lie so close to me, Oh oh
There's nothing more than empty sheets
Between our love, our love
Oh our love, our love
Skutočne si mala zlé sny, Oh oh
Zvykla si ležať tak blízko mňa, Oh oh
Teraz tu už nie je nič viac než prázdne obliečky
Medzi našou láskou, našou láskou
Ach našou láskou, našou láskou
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken, just bent
And we can learn to love again
Len mi daj dôvod
Len trochu stačí
Počkaj, nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
I never stopped
You're still written in the scars on my heart
You're not broken just bent
And we can learn to love again
Nikdy som neprestal
Si stále zapísaná v jazvách na mojom srdci
nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
Oh tear ducts and rust
I'll fix it for us
We're collecting dust
But our love's enough
Oh, slzné kanáliky a hrdza
Napravím to pre nás
zbierame prach
Ale naša láska stačí
You're holding it in
You're pouring a drink
No nothing is as bad as it seems
We'll come clean
Potláčaš to
Nalievaš pitie
Nie, nič nie je také zlé, ako sa zdá,
Očistíme sa
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken, just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again
Len mi daj dôvod
Len trochu stačí
Počkaj, nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
Je to vo hviezdach
Bolo to napísané v jazvách našich sŕdc
nie sme zlomení, len ohnutí
a môžme sa naučiť znovu milovať
Just give me a reason
Just a little bit's enough
Just a second we're not broken, just bent
And we can learn to love again
It's in the stars
It's been written in the scars on our hearts
We're not broken just bent
And we can learn to love again

Oh, môžeme sa naučiť znovu milovať (2x)
Ooh, nie sme zlomení, len ohnutí
A môžeme sa naučiť znovu milovať
Oh, we can learn to love again (2x)
Ooh, that we're not broken just bent
And we can learn to love again

Text pridala miley16

Text opravila SabusKaulitz

Videa přidali tatasa, clarisskahot, kdoto, ctk810

Preklad pridala Zabkakiki

Preklad opravila oneillka01

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.