Playlisty Pokec
Reklama

Heartbreaker - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I keep thinkin' bout that little sparkle in your eye
Is it a light from the angels, or your devil deep inside?
What about the way you say you love me all the time
Are you liftin' me up to heaven, just to drop me down the line?
Pořád přemýšlím o té malé jiskře v tvých očích
Je to světlo od andělů, nebo jen ďábel hluboko uvnitř?
Co říkáš na způsob, jakým jsi mi celou tu dobu říkal, že mě miluješ
Vyzdviháváš mě do nebe, nebo mě jen shazuješ
There's a ring around my finger,
But will you change your mind?
And you tell me that I'm beautiful,
But that could be a lie
Kolem prstu mám prsten,
Ale změníš svůj názor?
A říkáš mi, že jsem nádherná,
Ale to může být lež
Are you a heartbreaker?
Maybe you want me for the ride
What if I'm fallin' for a heartbreaker?
And everything is just a lie
I won't be leavin' here alive
I won't be leavin' here alive, no
Jsi lamač srdcí?
Možná mě chceš pro jednu jízdu
Co když klesám kvůli lamači srdcí?
A všechno je to jenom lež
Nechci odsud odcházet živá
Nechci odsud odcházet živá, ne
Temporary happiness is like waiting for the knife
Cause I'm always watchin' for someone to show their darker side
So maybe I'll sit back and just enjoy all this for now
Watch it all play out, see if you really stick around
Dočasné štěstí je jako čekání na nůž
Protože pořád pozoruju, kdy někdo odhalí svou horší stránku
Takže možná se znovu posadím a protentokrát si to užiju
Sleduj tu úplnou výhru, dívat se jestli opravdu zůstaneš
But there's always this one question
That keeps me up at night
Are you my greatest love
Or disappointment in my life?
Ale pořád je tam tahle otázka
Kvůli které jsem v noci vzhůru
Jsi má největší láska
Nebo nedorozumění v mém životě?
Are you a heartbreaker?
Maybe you want me for the ride
What if I'm fallin' for a heartbreaker?
And everything is just a lie
I won't be leavin' here alive
I might as well lay down and die
Jsi lamač srdcí?
Možná mě chceš pro jednu jízdu
Co když klesám kvůli lamači srdcí?
A všechno je to jenom lež
Nechci odsud odcházet živá
Klidně bych si mohla lehnout a zemřít
I'm holding on with both hands and both feet, oh
Promise that you won't pull the rug out from under me
Držím se oběma rukama i nohama, oh
Slib mi, že pode mnou nepodtrhneš koberec
Are you a heartbreaker?
Maybe you want me for the ride
I pray to god you're not a heartbreaker
This time around I won't survive
Cause if I'm fallin' for a heartbreaker
And everything is just a lie
I won't be leavin' here alive
I might as well lay down and die, oh
I won't be leavin' here alive
Jsi lamač srdcí?
Možná mě chceš pro jednu jízdu
Modlím se k bohu, že nejsi lamač srdcí?
Tuhletu dobu nechci přežít
Protože jestli klesám kvůli lamači srdcí
A všechno je to jenom lež
Nechci odsud odcházet živá
Klidně bych si mohla lehnout a zemřít, oh
Nechci odsud odcházet živá

Text pridala kopetka

Video přidala Ludkaa9

Preklad pridala kopetka

Preklad opravila frankie89

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.